၂၀၂၀ (၆)လ ပိုင္းမွ စ၍ သင့္ကံၾကမၼာ အဆိုးအေကာင္း ကို ဒါေလးဖတ္ၿပီး စစ္ ၾကည့္လိုက္ပါ (မိတ္ေဆြေတြ ကိုလည္း မွ်ေဝေပး လိုက္ပါအုံး)

၂၀၂၀ (၆)လ ပိုင္းမွ စ၍ သင့္ကံၾကမၼာ အဆိုးအေကာင္း ကို ဒါေလးဖတ္ၿပီး စစ္ ၾကည့္လိုက္ပါ (မိတ္ေဆြေတြ ကိုလည္း မွ်ေဝေပး လိုက္ပါအုံး)

သင့္္ နာမည္၊ဂုဏ္သတင္း ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကား ၊ႀကီးပြား ဖို႔ ဒီလမ္းေၾကာင္း​ေတြ ေပၚေနၿပီလား? သင့္မိတ္ေဆြေကာ?

ဤလမ္းေၾကာင္း အားေအာင္ျမင္ေရး လမ္းေၾကာင္း ဟုေခၚၿပီး လက္သူႂကြယ္၏ေျခရင္း တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ခုံအေပၚသို႔ ထိုးတက္သြားေသာ လမ္းေၾကာင္း လည္းျဖစ္သည္။ ကံလမ္းေၾကာင္းလည္းေကာင္းမြန္ေနမည္ ဆိုပါက သင့္အားဂုဏ္​ သတင္းေက်ာ္ၾကားျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ေဇာျခင္း တို႔ကို အာမခံခ်က္ေပး မည္​ျဖစ္ေပ သည္။

ထိုလမ္းေၾကာင္း အား မွန္ကန္စြာ ဖတ္ႏိုင္ပါ ကေအာင္ျမင္ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရွိ/မရွိ|ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားျခင္းရွိ/မရွိ|ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စား ခံရျခင္း ရွိ/မရွိ|ၾသဇာတိကၠမရွိ/မရွိ|ဓနဥစၥာႂကြယ္ဝျခင္းရွိ/မရွိ|ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္မႈရွိ/မရွိ|ပညာ-အတတ္ ပညာျဖင့္ အသက္ေမြးရျခင္း ရွိ/မရွိ|စာေပ အႏုပညာျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားမႈ ရွိ/မရွိ| နာမည္|ဆိုင္းဘုတ္|ပရိသတ္ႏွင္ ​့လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ ႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ|အထြဋ္ အထိပ္ေရာက္/မေရာက္ စသည္ ျဖင့္သိႏိုင္ ပါတယ္။

ယခုေဖာ္ျပထားေသာ ပုံကား လက္ေကာက္ ရစ္​ေပၚမွ ထြက္ေပၚလ ာေသာေအာင္ျမင္ေရး လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး လကၡဏာရွင္အား မိမိ ေနထိုင္ရာ အရပ္၌ပင္​ အမ်ား၏ၾကည္ညိဳေလးစား ခံရေစျခင္း|ၾသဇာအာဏာရွိေစျခင္း| ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေစျခင္း|ႂကြယ္ဝ ခ်မ္းသာေစျခင္း|ပါရမီရွင္ ျဖစ္ေစျခင္း|ေက်ာ္ေဇာထင္ရွားေစျခင္း|ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူး နာမည္ေကာင္းတို႔ႏွင့္ျပည္​့စုံျခင္းတို႔အားေပးစြမ္း မည္​ျဖစ္ ပါသည္။

လင္းထင္ေက်ာ္