(16)ႏွစ္ အ႐ြယ္ေကာင္ေလး တစ္ေယာက္ မၾကာေသးမီက ေသဆုံးခဲ့ပါသည္။

(16)ႏွစ္ အ႐ြယ္ေကာင္ေလး တစ္ေယာက္ မၾကာေသးမီက ေသဆုံးခဲ့ပါသည္။

သူနဲ႔သူ႔အစ္ကိုတ စ္ခန္းတည္းမွာပဲ အိပ္ေနၾကတယ္။

ညဥ့္နက္သန္းေခါင္ အခ်ိန္တြင္သူေအာ့အန္ဖို႔ အခန္း မွ ထြက္သြားသည္။

သူ႔အစ္ကိုက သူသည္မိမိလက္ျဖင့္မိမိပါးစပ္ကိုကိုင္ၿပီး ေရခ်ိဳးခန္းဆီသို႔သြားခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

သူအန္ၿပီး တဲ့ေနာက္မွာ အသက္ရႈဖို႔ အခက္ေတြ႕ေနတယ္ဟု ရွင္းျပတယ္။ေနာက္ပိုင္းမွာ ေသဆုံးသြားတယ္။

ယခုဆရာဝန္က ေဆးစစ္ခ်က္အရ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္း မွာအန္ဖတ္စို႔ ၍ ပိတ္ျခင္းေၾကာင့္အသက္ဆုံးရႈံးခဲ့ရေၾကာင္းဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။

ေကာင္ေလးသည္ သူ႔အိပ္ရာ သို႔မဟုတ္ ေကာ္ေဇာမပ်က္စီးေစရန္ အိမ္သာသို႔မေရာက္မွီထိပါးစပ္ပိတ္ ထိန္း၍ သြားခဲ့သည္။

ဒါေၾကာင့္ မိဘေတြအေနႏွင့္ ကေလးေတြကို သူတို႔ အန္ခ်င္တဲ့အခါေနရာမေ႐ြး ထိုးႏွက္အန္ခိုင္းၿပီးမွေရခ်ိဳးခန္းကိုသြားသင့္တယ္။

သူတို႔ေရခ်ိဳးခန္းသို႔ မေရာက္မခ်င္း သူတို႔အန္ထုတ္ျခင္းကို တားျမစ္ျခင္းမ်ိဳး အတင္းအက်ပ္မလုပ္သင့္ပါ။

ေကာ္ေဇာကိုျပန္လည္ ေဆးေၾကာႏိုင္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ကေလးတစ္ေယာက္ ကို အစားထိုး ျပန္မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။

ေက်းဇူးျပဳၿပီးဒီမက္ေဆ့ခ္်ကို ျဖန႔္ေပးပါ၎သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္အသက္ေတြ ကိုကယ္တင္ႏိုင္သည္။

(CTTO)

Credit: Original writer

Add a Comment

Your email address will not be published.