(၂၁)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် အစ အဆုံး တိုက်ရန်

(၂၁)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ် ၁.၁၁.၂၀၂၀

သိန်း တစ်သောင်းခွဲ

ဌ ၁၁၁၉၃၇

သိန်းတစ်သောင်း

ယ ၅၃၉၃၅၄

သိန်းငါးထောင်

ဝ ၃၇၅၆၀၁

ကဂ ၉၀၄၉၇၀

သိန်း၂၀၀၀ဆု

ဓ ၆၇၄၆၈၉

ဂ ၃၉၃၂၀၃

အ ၁၀၁၄၃၆

သိန်း၁၀၀၀ဆု

အ ၁၃၀၈၂၁

ကခ ၅၂၂၁၅၂

ဒ ၇၁၅၀၆၆

သ ၇၅၈၅၂၂

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၃) သိန်းဆု အက္ခရာ နဲ့ ရှေ့ဂဏန်း ၅လုံး အစဉ်လိုက်တူရမည်

ဇ ၅၃၄၉၆

ကင ၂၂၅၄၁

ဃ ၃၈၅၆၈

ယ ၃၁၂၂၂

ကဃ ၉၇၃၅၄

ဟ ၂၁၄၆၉

ယ ၅၆၅၂၅

ဟ ၂၁၄၆၉

ဠ ၁၁၅၅၆

သ ၇၄၀၉၇

ထ ၃၄၈၂၆

ကဂ ၄၄၉၅၃

ဒ ၈၂၈၈၇

မ ၆၂၁၁၁

ဟ ၈၀၉၉၃

ကဂ ၁၁၈၇၀

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ (၂) သိန်းဆု အက္ခရာ နဲ့ ရှေ့ဂဏန်း ၄ လုံး အစဉ် လိုက်တူရမည်

မ ၁၉၆၁

ယ ၃၉၈၈

ထ ၂၆၅၁

င ၇၄၈၁

ဇ ၈၄၃၃

ကင ၂၄၄၉

ဗ ၇၈၅၂

ထ ၅၇၃၈

ဆ ၇၄၂၄

ကင ၁၆၁၀

ည ၁၉၆၁

ဋ ၉၇၇၃

ကက ၁၂၀၄

ဃ ၅၃၆၄

ဆ ၇၉၇၂

ထီဖွင့်ပွဲမပြီးသေးပါ Share ထား ပါ ဆက်ပြီးတင်ပေးသွားပါမည်