မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း မင္းမဲ့ စ႐ိုက္ဆန္စြာ အိမ္ေဖာက္ထြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြား

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း မင္းမဲ့ စ႐ိုက္ဆန္စြာ အိမ္ေဖာက္ထြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြား

၁.၆.၂၀၂၀ ည (၈)နာရီ ဝန္းက်င္တြင္ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ ဆန္စြာဦးေနမင္းထြန္း ပိုင္ဆိုင္ေသာ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ (၁)ရပ္ကြက္ ၊၁၂လမ္း ၊ အမွတ္ (၂၃၆) ၊ ပထမထပ္ေျခရင္းခန္း အား အမည္မသိ လူတစ္စုမွ ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီး၍ ေဖာက္ထြင္း ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

၎ျဖစ္စဥ္အား ဘုရင့္ေနာင္ရဲစခန္းကို သတင္းေပးအေၾကာင္းၾကား တိုင္တန္း ထားပါသည္။

၁၉၉ ႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္ရဲစခန္းမွ ရဲအရာရွိမ်ားမွာလည္းလာေရာက္၍ တရားခံမ်ား က်န္ခဲ့ေသာ လက္နက္မ်ား ႏွင့္ႏိုင္ငံသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္မ်ားအား ရွာေဖြပုံစံျဖင့္ သက္ေသယူသိမ္းဆည္းသြားပါသည္။ (၁၂)လမ္း၊ လမ္းမႈး ဦးျမင့္သူမွလည္း ဝင္ေရာက္ကူညီခဲ့ပါသည္။

Shwe Htee

Add a Comment

Your email address will not be published.

12 − 1 =