ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ကို ေသတမ္းစာ ႏွင့္ လႉခဲ့တဲ့ ေမေမဂ်ယ္လီ အခ်ိဳရည္ ကုမၸဏီ မွ ဦးဟန္ဝင္းစိုး . . .

ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ကို ေသတမ္းစာ ႏွင့္ လႉခဲ့တဲ့ ေမေမဂ်ယ္လီ အခ်ိဳရည္ ကုမၸဏီ မွ ဦးဟန္ဝင္းစိုး . . .

ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ကို ေသတမ္းစာႏွင့္ လႉခဲ့တဲ့ ေမေမဂ်ယ္လီအခ်ိဳရည္ ကုမၸဏီမွ ဦးဟန္ဝင္းစိုး မိမိပိုင္ဆိုင္မႈ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ကို ေမေမလူမႈ ကူညီေရးအသင္းသို႔ ေသတမ္းစာ ႏွင့္လႉခဲ့ေသာ ေမေမဂ်ယ္လီအခ်ိဳရည္ ကုမၸဏီမွ ဦးဟန္ဝင္းစိုး ျဖစ္ပါတယ္။

ေမေမလူမႈ ကူညီေရးေဖာင္ေဒးရွင္းဟာေရရွားပါးေဒသမ်ား ကိုေရရရွိေရး၊ ပညာေရး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္အသည္းလႉဒါန္းမႈ၊ ေသြးလႉဒါန္းမႈ၊

လိုအပ္ေသာအသင္း အဖြဲ႕မ်ားသို႔ေထာကိပံ့ကူညီမႈသဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ခံရျခင္းမ်ားအတြက္ လႉဒါန္းမႈမ်ား အျပင္မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚေဆး႐ုံႀကီးမ်ားတြင္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ဆန္ျပဳတ္ သာကူ၊ေရေႏြး၊ ေရသန႔္မ်ားကိုလႉဒါန္းေပးေနၿပီး အဆိုပါ လႉဒါန္းမႈမွာ လစဥ္က်ပ္ ေငြသိနိးတစ္ရာ ဖိုးျဖစ္တယ္ခင္ဗ်ာ။

crd : panpyoelat

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + 5 =