အင္းေလးေဒသ တြင္ ဝက္ေကာင္ေရ (၅၀၀) နီးပါး ႐ုတ္တရက္ ေသဆုံး မႈ ျဖစ္ပြား

အင္းေလးေဒသ တြင္ ဝက္ေကာင္ေရ (၅၀၀) နီးပါး ႐ုတ္တရက္ ေသဆုံး မႈ ျဖစ္ပြား

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းေလးေဒသ တြင္ ရွိေသာေက်း႐ြာအုပ္စု ေလးစုတြင္းရွိ ေက်း႐ြာ ၁၇ ႐ြာတြင္ ဝက္မ်ား ရာႏွင့္ခ်ီ ေသဆုံးမႈ ျဖစ္ေပၚေနသျဖင့္ ေသဆုံးဝက္မ်ားကို မစားဘဲ ေျမျမႇဳပ္ရန္ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဌာနက ၫႊန္ၾကား ထားေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။

ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္တြင္၊ ေတာင္တို ေက်း႐ြာ အုပ္စု၊ ေက်းေပါခုန္ေက်း႐ြာ အုပ္စု စသည့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု ေလးစုတြင္းရွိ ေက်း႐ြာေပါင္း ၁၇ ႐ြာတြင္ ေမ ၃၁ ရက္အထိ ဝက္ေကာင္ေရေပါင္း ၄၆၄ ေကာင္အထိ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေသဆုံးေသာ ဝက္မ်ားကို မစားဘဲ ေျမျမႇဳပ္ပစ္ရန္၊ ဝက္ေသမ်ား ႏွင့္ ဝက္မ်ား ထားရာေနရာမ်ားကို ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ဖ်န္းေပး ရန္ ဝက္ေမြးျမဴသူမ်ားကို ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဌာနမွ ေဒါက္တာ ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာၾကားပါတယ္။

ေမ၂၈ ရက္တြင္ မႏၲေလးေရာဂါ ရွာေဖြ ေရး ဓာတ္ခြဲခန္း ဌာန သို႔ ေသဆုံးဝက္ႏွစ္ ေကာင္ ၏ နမူနာမ်ား ကို ေပးပို႔ထားၿပီး၊ ေရာဂါ သိရွိရလွ်င္ တိက်ေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဝက္မ်ားတြင္ ဝက္ဝမ္းက်၊ ဝက္ပုလိပ္မ်ား ျဖစ္တတ္ၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္း တြင္ ေပၚဆင္းဆာကို ဗိုင္းရပ္စ္(၂) တို႔ လည္း ျဖစ္ပြားတတ္ ေၾကာင္း၊ အေဟာင္းစာမ်ား၊ စာႂကြင္းစားက်န္ မ်ား မျဖစ္မေန ေကြၽးရမည္ဆိုလွ်င္ မိနစ္၂၀ ခန႔္ ပြက္ပြက္ဆူေအာင္ က်ိဳခ်က္ေကြၽးေမြးရန္၊ ဝက္သား ကို ဝက္ကိုမေကြၽးရန္၊ နာမက်န္း၊ ဖ်ားနာဝက္ မ်ားကို မသတ္ရန္၊ မေပၚရန္၊ မေရာင္းၾကရန္၊ ေသဆုံးလွ်င္ စနစ္တက် ေျမ ျမႇဳပ္ၾကရန္ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ကုသေရးဌာနက ၫႊန္ၾကား ထားပါတယ္။

ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းေလး ေဒသ၊ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ရွိေသာ ေရေပၚ ေက်း႐ြာ၊ ကုန္းေပၚေက်း႐ြာ ႏွင့္ ေတာင္ေပၚေက်း႐ြာ မ်ားတို႔တြင္ ဝက္မ်ားေမြးျမဴထားၾကျခင္းျဖစ္ ၿပီး ေက်း႐ြာမ်ားအတြင္း ေမြးျမဴထားေသာ ဝက္မ်ား ေသဆုံးျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရး မ်ားစြာ ထိခိုက္နစ္နာမႈ ရွိေၾကာင္း ေမြးျမဴသူ မ်ားက ေျပာၾကား ပါတယ္။

crd : whitesone

Add a Comment

Your email address will not be published.

five × 5 =