ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္အစြမ္း ေလ်ာ့မသြားေသး၊ လက္ရွိ မွာ ကံေကာင္းမွာပဲဆိုတဲ့ စိတ္မထားသင့္ေၾကာင္း WHO ေျပာၾကား

ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္အစြမ္း ေလ်ာ့မသြားေသး၊ လက္ရွိ မွာ ကံေကာင္းမွာပဲဆိုတဲ့ စိတ္မထားသင့္ေၾကာင္း WHO ေျပာၾကား

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္ ရဲ႕ ကူးစက္မႈနဲ႔ ေရာဂါျဖစ္ပြားေစႏိုင္တဲ့ အစြမ္းဟာေလ်ာ့က်သြားတာမရွိေသးလို႔ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနည္းလမ္းေတြကို အားျဖည့္ေဆာင္႐ြက္တာဟာ ကပ္ေရာဂါျပန႔္ပြားမႈကို ကာကြယ္တဲ့ အေရးႀကီးေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔ WHO က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေရးေပၚ စီမံကိန္း နည္းပညာ ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံ Maria Van Kerkhove က ဇြန္ ၁ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ အစြမ္းေလ်ာ့က်သြားၿပီ ဆိုတဲ့ သတင္းေတြအေပၚ Maria Van Kerkhove က ဇြန္ ၁ ရက္ ဂ်ီနီဗာ အမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ႐ုံးခ်ဳပ္မွာ က်င္းပတဲ့ ဗြီဒီယို သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ အထက္ပါအတိုင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုင္းရပ္စ္ကို ခ်ိန္ဆတဲ့ ကူးစက္မႈနဲ႔ ေရာဂါျဖစ္ပြားေစႏိုင္မႈဟာ လက္ရွိ ကိန္းဂဏန္းေတြ အရ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသးဘူးလို႔ Maria Van Kerkhove က ဆိုပါတယ္။

ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြက ဗိုင္းရပ္စ္ျပန႔္ပြားမႈကို တားဆီးရာမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစၿပီး ေရာဂါ စစ္ေဆးတာ ၊ လူနာနဲ႔တကြ ၎နဲ႔အနီးကပ္ထိေတြ႕သူေတြကို ေျခရာခံၿပီးသီးျခား ခြဲထားတာ၊ လူမႈအသိုက္အဝန္းတစ္ခုလုံးပါဝင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္တာ၊ ေရာဂါျဖစ္ပြားေၾကာင္း ေစာေစာ သိရွိ ေစာေစာကုသေပးတာ စတဲ့နည္းလမ္းေတြကသာ ေရာဂါပိုးအႏၲရာယ္ကို ေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္တဲ့ အေရးႀကီးေသာ့ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ မလုပ္ေဆာင္ရင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ဟာ လူကိုဆက္လက္ကူးစက္ေနမွာျဖစ္ၿပီး ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္ခံရသူ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ဟာလည္း ေရာဂါျပင္းထန္တဲ့အေျခအေနကို ေရာက္ရွိႏိုင္တယ္လို႔ ၎က သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ကမာၻႀကီးဟာ ဝိညာဥ္ႏႈတ္တဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ ကို ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး သူ႔ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္လူေထာင္ခ်ီေသဆုံးေနရဆဲျဖစ္သလို မေရမတြက္ႏိုင္တဲ့ ဝန္ထမ္းေပါင္းေတြကလည္း ေရာဂါပိုးျပန႔္ပြားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာက္႐ြက္ေနရဆဲျဖစ္တယ္လို႔ WHO က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အေရးေပၚ စီမံကိန္း အလုပ္ အမႈေဆာင္ ဒါ႐ိုက္တာ Dr.Michael Ryan ကဆိုပါတယ္။

ၿခဳံငုံေျပာရရင္ ကမာၻတစ္ဝန္း ေဒသ အသီးသီးက ေရာဂါကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနည္းလမ္းေတြကို ေဆာင္႐ြက္ေနတာေၾကာင့္ လူမ်ား ေရာဂါပိုးနဲ႔ ထိေတြ႕မႈပမာဏ အႀကိမ္အေရအတြက္ကို ေအာင္ျမင္စြာေလ်ာ့ခ်ဖို႔ျဖစ္ၿပီး အမွန္စင္စစ္ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြ ပိုၿပီး ေကာင္းမြန္လာတာေၾကာင့္သာျဖစ္ၿပီး ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါပိုး အစြမ္းေလ်ာ့သြားတာမဟုတ္ပဲ၊ လက္ရွိမွာ ကံေကာင္းမွာပဲဆိုတဲ့စိတ္ မထားသင့္ေၾကာင္းနဲ႔ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ လိုအပ္ေသးတယ္လို႔ ၎က ဆိုပါတယ္။

WHO သိပၸံပညာရွင္ အႀကီးအကဲ Sumia swaminathan က ကို႐ိုနား ဗိုင္းရပ္စ္ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇ အစီအစဥ္ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ ကို တစ္ကမာၻလုံးရွိ သိပၸံပညာရွင္ေတြက အၿမဲမွ်ေဝလ်က္ရွိၿပီး ဗိုင္းရပ္စ္ရဲ႕ ေျပာင္းလဲပုံႏွင့္သက္ေရာက္ပုံကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနရာ လက္ရွိအေနနဲ႔ဗိုင္းရပ္စ္ရဲ႕ကူးစက္မႈနဲ႔ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈဆိုင္ရာ ဘယ္လို ေျပာင္းလဲမႈကို မွမေတြ႕ရွိရေသးဘူးလို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။