ျပင္သစ္ နဲ႔ ကိုရီးယားတို႔လို မျဖစ္ခ်င္၍ အင္ဒိုနီးရွားေက်ာင္း မ်ားကို ဒီဇင္ဘာ အထိ ပိတ္ထားမည္

ျပင္သစ္ နဲ႔ ကိုရီးယားတို႔လို မျဖစ္ခ်င္၍ အင္ဒိုနီးရွားေက်ာင္း မ်ားကို ဒီဇင္ဘာ အထိ ပိတ္ထားမည္

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ၌ တင္းက်ပ္သည့္ ကိုဗစ္ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားအား ယခုရက္သတၱပတ္ အတြင္း ေျဖေလွ်ာ့ရန္ ျပင္ဆင္ေန ေသာ္လည္း စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ကိုေတာ့ ဒီဇင္ဘာတိုင္ေအာင္ ဖြင့္ႏိုင္ဖြယ္မရွိဘူးလို႔ အင္ဒိုနီးရွား အစိုးရက ေျပာပါတယ္။

ေက်ာင္းမ်ား ဆီသို႔ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစမည္ဆိုေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္အား အစိုးရအေန နဲ႔ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ဆုံးျဖတ္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ လူသား ရင္းျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

ပုံမွန္အေန နဲ႔ လာမယ့္လမွာ စာသင္ႏွစ္ ေတြ စတင္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ေပမယ့္လည္း အစိုးရ အေနနဲ႔ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျပန္ဖြယ့္မယ့္ အသင့္ေတာ္ဆုံးအခ်ိန္ကို မဆုံးျဖတ္ ရေသးေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေစာဆုံး အခ်ိန္ကေတာ့ စာသင္ေက်ာင္း မ်ားႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားကို ဒီဇင္ဘာ သို႔မဟုတ္ လာမည့္ႏွစ္တြင္မွ ျပန္ဖြင့္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံအေန နဲ႔ က်န္က႑ေတြမွာ ေျဖေလွ်ာ့မႈေတြ လုပ္ၿပီးတဲ့တိုင္ေအာင္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ပထမစာသင္ႏွစ္ဝက္ တစ္ခုလုံး ေက်ာင္းျပန္မတက္ရဘဲ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ ဟုလည္း ဝန္ႀကီး၏ ပညာေရး ဆိုင္ရာ လက္ေထာက္ အရာရွိက ေျပာပါတယ္။

“ဒီဇင္ဘာမွ ေက်ာင္းေတြ ျပန္ဖြင့္တာက ပိုၿပီး ေကာင္းတဲ့ အေျခအေန မွာ ရွိေနပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြ ျပန္ဖြင့္လို႔ ေက်ာင္းသားေတြ ကိုဗစ္ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ျပင္သစ္နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔လိုမ်ိဳး ကြၽန္ေတာ္တို႔ မျဖစ္ခ်င္ဘူး။”ဟု အရာရွိက ေျပာပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ အဂၤါေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းအထိ ကိုဗစ္ျဖစ္ပြားသူ ၂၇၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီး ေသဆုံးသူ ၁၆၀၀ ရွိေနၿပီ ျဖစ္ ပါတယ္။

crd : whitesone

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + 4 =