႐ြာတ႐ြာ ျဖစ္ေပၚဖို႔ စုန္း ( ၇ ) ေယာက္ ရွိဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာ….

႐ြာတ႐ြာ ျဖစ္ေပၚဖို႔ စုန္း ( ၇ ) ေယာက္ ရွိဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာ….

႐ြာတ႐ြာ ျဖစ္ေပၚဖို႔ စုန္း ( ၇ ) ေယာက္ ရွိဖို႔လိုတယ္ လို႔ တလြဲအေတြးေတြနဲ႔ ၾကားဖူးနားဝ ရွိခဲ့တာကို ဗဟုသုတအေနနဲ႔ တင္ပါရေစ…

” ေယာေဒသမွာ ႐ြာသစ္တစ္႐ြာတည္ဖို႔ စုန္း( ၇ )ေယာက္ လိုတယ္ ” တဲ့လား

ငယ္စဥ္က ၾကားဖူးနားဝ စကား ေလးပါ။

စုန္းအေၾကာင္းေတြက အိပ္ယာဝင္ပုံျပင္ေတြလို အထူးထူး အျခားျခား အမ်ားမ်ား အျပားျပား။ တကယ္ေတြ႕ဖူးသည္ဆိုသည့္ပုဂၢိဳလ္ထံ ေမးျမန္းျပန္ေတာ့လည္း ေစ့ေစ့ငင ေျဖႏိုင္သူဟူ၍ မေတြ႕ရေသးပါ။

မိမိလက္လွမ္းမီသေလာက္ရွာေဖြၾကည္ေတာ့႐ြာတစ္႐ြာတည္ဖို႔လိုအပ္တဲ့ စုန္း (၇) ေယာက္က…

စုန္း=> စုေႏၷာ=>ေျဖာင့္မွန္ေသာသူ

( စုေႏၷာတိ ဥဇုကေတာ-ေျဖာင့္မတ္ မွန္ကန္သည့္ ပညာရွင္ခုႏွစ္ဦး )

ဋီကာက်မ္း

ထို ခုႏွစ္ဦးမွာ

( ၁ )ေျမပညာရွင္

႐ြာသစ္တည္မည့္ေနရာသည္ ေျမအေန အထားသင့္မသင့္ ေျမဆီေျမလႊာကို သိရွိကြၽမ္းက်င္သူ

(၂)ေရပညာရွင္

ေသာက္သုံးေရ/ေရခ်ိဳ/စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းသုံးေရ/ ရမရကို သိရွိကြၽမ္းက်င္သူ

(၃)ေလပညာရွင္

ေလေၾကာင္း သင့္မသင့္ ေလၿငိမ္ အရပ္ ဟုတ္/ မဟုတ္ စသည့္ ေလသေဘာသဘာဝကို ကြၽမ္းက်င္ပါးနပ္သူ

(၄) စီးပြါးေရးပညာရွင္

(၅)ပညာေရး စီမံႏိုင္သူ

(၆)က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ မႈေပးႏိုင္သူ

(၇)ဆက္သြယ္ေရး ကြၽမ္းက်င္ သူ

႐ြာတည္မည့္ေနရာသည္ ႐ြာ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္သြားလာရန္ လြယ္ကူမည့္ အခ်က္အလက္ လမ္းေၾကာင္းကိုသိေသာသူ အစရွိသျဖင့္ ေတြ႕ရွိမွတ္သားမိပါတယ္။

ယခုစာကိုဖတ္မိသူ မိတ္ေဆြအေန နဲ႔ကြၽန္ေတာ္ မွတ္သားမိသမွ်ေလးေတြ ျပန္ေဝမွ် တာပါခင္ဗ်။

Ref; -အရွင္စႏၵကုမာရ ( ေ႐ႊႀတိဂံ )

-ဋီကာက်မ္း

Post from Thein Kha

photo ~ credit

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + 18 =