လတ္တေလာ ေပၚေပါက္ ခဲ့တဲ့ ေငြေၾကး လိမ္လည္မႈေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ ေျပာျပလာတဲ့ သီဟတင္စိုး ဗီဒီယို (႐ုပ္/သံ)

လတ္တေလာ ေပၚေပါက္ ခဲ့တဲ့ ေငြေၾကး လိမ္လည္မႈေတြ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္ ေျပာျပလာတဲ့ သီဟတင္စိုး ဗီဒီယို (႐ုပ္/သံ)

Video ေအာက္ဆုံးတြင္ ပါဝင္သည္

လတ္တေလာ ေပၚေပါက္ခဲ့ တဲ့ ေငြေၾကး လိမ္လည္မႈ ေကာလာဟလမ်ား ၊ ညီျဖစ္သူ စည္သူတင္စိုး ရဲ႕ ေျပာ ဆို စြပ္စြဲမႈမ်ား အေပၚ ေျပာလာတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ၊ ဒါ႐ိုက္ တာ အကယ္ဒမီ သီဟတင္စိုး ။

လတ္တေလာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ေငြေၾကး လိမ္ လည္မႈ ေကာလာ ဟလမ်ား ၊ ညီျဖစ္သူ စည္သူတင္စိုး ရဲ႕ ေျပာဆို စြပ္စြဲမႈမ်ား အေပၚ ေျပာလာ တဲ့ ႐ုပ္ရွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ၊ ဒါ႐ိုက္တာ အကယ္ဒမီ သီဟတင္စိုး ။

လတ္တေလာ ေပၚေပါက္ခဲ့ တဲ့ ေငြေၾကး လိမ္လည္မႈ ေကာလာ ဟလမ်ား ၊ ညီျဖစ္သူ စည္သူတင္စိုး ရဲ႕ ေျပာဆို စြပ္စြဲမႈမ်ား အေပၚ ေျပာလာတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ သ႐ုပ္ ေဆာင္ ၊ ဒါ႐ိုက္တာ အကယ္ဒမီ သီဟတင္စိုး ။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − seventeen =