“မွတ္သား ေလာက္စရာ ႏြားေတြ အသိဉာဏ္နည္း ေသာေၾကာင့္ မတိုးတက္ သည့္ ႏိုင္ငံ”

“မွတ္သား ေလာက္စရာ ႏြားေတြ အသိဉာဏ္နည္း ေသာေၾကာင့္ မတိုးတက္ သည့္ ႏိုင္ငံ”

“ႏြားေတြ အသိဉာဏ္ နည္းေသာေၾကာင့္ မတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံ”

ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ ၌ ႏြားမ်ား အလြန္ေပါသည္။ ႏြားမ်ားေပါသည့္အတြက္ သားေရထြက္သည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ သားေရလုပ္ငန္းက ျပည္ပသို႔ တိုးမေပါက္ျဖစ္ေနသည္။ ကိုလံဘီယာသည္ ေတာင္အေမရိကတိုက္ ေျမာက္ဖက္၌ တည္ရွိသည္။ သိပ္မေဝးလွေသာေနရာ၌ သားေရပစၥည္းထုတ္ကုန္ အတြက္ ေစ်းကြက္ႀကီးရွိသည္။ ၎ေစ်းကြက္ကား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုပင္ျဖစ္သည္။ ထိုေစ်းကြက္ထဲသို႔ တိုးဝင္ႏိုင္လွ်င္ ခ်မ္းသာၿပီ။

အစိုးရနဲ႔ သားေရလုပ္ငန္း သမားမ်ားက သူတို႔ပစၥည္း ဘာေၾကာင့္ တိုးမေပါက္ျဖစ္ေနရသနည္း အေျဖရွာရန္အတြက္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ငွါးရမ္းကာ သုေတသနျပဳလုပ္ခိုင္းေလသည္။

ကုမၸဏီသည္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၌ရွိ ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ သားေရပစၥည္း အဝယ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအႏွံ႔အျပားရွိ သားေရအိတ္ အေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ လူပုဂၢိဳလ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီ၍ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းသည္။ ထိုေမးျမန္းခ်က္မ်ားမွ ရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္ သည့္အခါ အေျဖက တစ္ခုတည္းသာျဖစ္သည္။

ယင္းကား ကိုလံဘီယာလုပ္ သားေရအိတ္ မ်ားသည္ အရည္အေသြး အလြန္ညံ့ဖ်င္းၿပီး ေစ်းအလြန္ႀကီးသည္ဟူ၏။ ကုမၸဏီသည္ ထိုခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ကို ကုစားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကို ရွာဖြယ္ရန္ ကိုလံဘီယာျပည္သို႔ ျပန္လွည့္ကာ စုံစမ္းေရလုပ္ရသည္။

သားေရအိပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား “ခင္ဗ်ားတို႔ ပစၥည္းက ကြာလတီ မမွီဘူးဗ်ာ၊ ေစ်းက်ေတာ့ အရမ္းမ်ားေနတယ္။ အဲဒါ ဘာေၾကာင့္လဲဟု ေမးသည့္အခါ အဲဒါ ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔မဆိုင္ဘူးဗ်” ဟု ေျဖၾကသည္။

သားေရလုပ္ငန္းရွင္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တာဗ်။ သူတို႔ သားေရ ေတြက ညံ့တယ္။ အာဂ်င္တီးနားကလာတဲ့ သားေရဆိုလွ်င္ သိပ္ေကာင္းတာဗ်။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရက ျပည္တြင္းသားေရလုပ္ငန္းကို အကာအကြယ္ေပးတဲ့အေနနဲ႔ ျပည္ပကလာတဲ့သားေရကို သြင္းကုန္အခြန္ အမ်ားႀကီးေကာက္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မဝယ္ႏိုင္ဘူး။ ျပည္တြင္းျဖစ္ သားေရညံ့ကိုပဲ မတန္ေစ်းေပးကာ သုံးေနရတာဗ်ာ စသည္ျဖင့္ ေထာက္ျပၾကေလသည္။

သို႔ႏွင့္ သားေရလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ သြားၾကျပန္သည္။ သူတို႔ကိုေမးေတာ့ လည္း မဆိုင္းမတြပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အျပစ္မဟုတ္ဘူးဗ်ဟု ဆိုျပန္သည္။ ဒါဆို ဘယ္သူ႔အျပစ္လဲေမးေတာ့ သားသတ္႐ုံက လူေတြနဲ႔သာ ဆိုင္သည္တဲ့။

သားသတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အသားကရေသာ အျမတ္မ်ားကိုသာ အဓိက ထားၿပီး လုပ္ကိုင္သူမ်ားျဖစ္ရာ သားေရခြာသည့္အခါ ဂ႐ုမစိုက္ၾက။ အနာအဆာ အပြန္းအပဲ့မ်ားသည္။ သားေရနယ္သမားမ်ားက ရသည့္ သားေရနဲ႔ပဲ အလုပ္လုပ္ၾကရတာဟု အေၾကာင္းျပသည္။

တစ္ခါ သားသတ္႐ုံေတြဆီ သြားၾကဦးစို႔ဆိုၿပီး သားသတ္သမားမ်ား ကိုေမးေတာ့ သားေရခြာတဲ့အလုပ္ေတာ့ က်ဳပ္တို႔လည္း ေကာင္းေကာင္းလုပ္တတ္တာေပါ့ဗ်ာ။ အခုကိစၥက က်ဳပ္တို႔အျပစ္ မဟုတ္ဘူးဗ်။ ၿခံပိုင္ရွင္ေတြေၾကာင့္ျဖစ္တာဟု ဆိုၾကျပန္သည္။

ၿခံပိုင္ရွင္ေတြက ႏြားသူခိုးကိုေၾကာက္ေတာ့ သူတို႔ႏြားေတြမွာ ၿခံတံဆိပ္ ခပ္ႏွိပ္ ၾကသည္။ သံနဲ႔လုပ္ထားတဲ့ ၿခံတံဆိပ္တုံးကို မီး နီရဲေနေအာင္ဖုတ္ၿပီး ႏြားအေရျပားမွာ ကပ္တာေပါ့ဗ်ာ။ ႏြားခိုးသူေတြက ႏြားမွာပါတဲ့ အသားတံဆိပ္ကို ဆင္တူ႐ိုးမွား ေနာက္ထပ္ တံဆိပ္တစ္မ်ိဳးနဲ႔ ထပ္ႏွိပ္ၿပီး ပုံဖ်က္တတ္တယ္ဗ်ာ။ အဲေတာ့ အလြယ္တကူ မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ၿခံပိုင္ရွင္ေတြက သူတို႔ႏြားေတြကို အသားတံဆိပ္ ထပ္ကာထပ္ကာ ႏွိပ္ၾကေတာ့ အေရျပားေတြ ပ်က္စီးသြားတာပါ့ဗ်ာဟု ရွင္းျပၾကေလသည္။

ဒီလိုနဲ႔ စုံစမ္းသူေတြ ႏြားၿခံပိုင္ရွင္မ်ားထံ ေရာက္သြားၾကျပန္သည္။ ျပႆနာက သူတို႔ ဆီမွာ လက္စသတ္လိမ့္မည္ဟု မွတ္ယူၾကထားၾကသည္။ သူတို႔မွာ ေနာက္ထပ္လႊဲခ်စရာ မက်န္ေတာ့ဘူး မဟုတ္လား။

သို႔ေသာ္ ၿခံပိုင္ရွင္မ်ားကလည္း သူတို႔အျပစ္ မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာဟု ဆိုၾကျပန္ ေလသည္။ ဒါျဖင့္ ဘယ္သူ႔အျပစ္တုန္းဆိုေတာ့.. “ႏြားေတြတဲ့ဗ်ာ”

ႏြားေတြက စဥ္းစားဉာဏ္မရွိၾကဘူးဗ်ာ၊ ကိုယ့္အေရျပား ပ်က္စီးမွာကို သူတို႔ မစဥ္းစားၾကဘူး။ ကိုလံဘီယာသားေရလုပ္ငန္းပ်က္စီးမွာ ထိခိုက္မွာကို သူတို႔က မသိၾကဘူး။ အဲဒီေတာ့ မွက္ကိုက္၊ ျခင္ကိုက္၍ ယားသည့္အခါတိုင္း ႏြားၿခံသံဆူးႀကိဳးကို နာနာတိုးကာ ပြတ္တိုက္ၾကသည္။ ဒါကို သူတို႔လည္း မတတ္ႏိုင္ဟု ဆိုၾကသည္။

သုေတသနလုပ္သည့္ ကုမၸဏီကေတာ့ တိတိက်က် ေထာက္ျပစရာ အေၾကာင္းရင္း ကို သိသြားၿပီ။ ကိုလံဘီယာက သားေရပစၥည္းလုပ္ငန္းႀကီး မေအာင္ျမင္ရျခင္းသည္ ကိုလံဘီယာႏြားေတြ အသိဉာဏ္နည္းေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေပမယ့္ ႏြားမ်ား ဉာဏ္ရွိလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ နည္းလမ္းကိုကား သုေတသနကုမၸဏီ မရွာေဖြႏိုင္ ခဲ့ၾက။

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ လူမ်ိဳးတို႔၏ ဓေလ့စ႐ိုက္မ်ားကို ဆက္စပ္ ေလ့လာေသာ ပညာရွင္မ်ားကမူ၊ မိမိအလုပ္ကို အေကာင္းဆုံး လုပ္မည္ဟု သေဘာမထား၊ အျပစ္တင္စရာ ရွာမရလွ်င္ ႏြားကိုပုံခ်တတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးႏွင့္ကား ဘယ္တိုင္းျပည္ ဘယ္လူမ်ိဳးမွ တိုးတက္လာစရာ အေၾကာင္းမရွိဟု ေကာက္ခ်က္ခ် ထားၾကပါသည္။

crd : blacker

Add a Comment

Your email address will not be published.

17 + 15 =