ျမန္မာစကား ကြၽမ္းက်င္ၿပီး ဓမၼာစရိယ ေအာင္ အေမရိကန္ မွ သီလရွင္ ဆရာႀကီး…

ျမန္မာစကား ကြၽမ္းက်င္ၿပီး ဓမၼာစရိယ ေအာင္ အေမရိကန္ မွ သီလရွင္ ဆရာႀကီး…

ဘုရားသမီးေတာ္ အေမရိကန္မွ သီလရွင္ဆရာႀကီး ေဒၚဝဇီရညာဏီ”ျမန္မာစကားကို ကြၽမ္းက်င္စြာ ေျပာတတ္ၿပီး ဓမၼာစရိယလည္း ေအာင္ၿပီးပါၿပီ။ ျမန္မာျပည္မွာ သီတင္းသုံးရင္း သာသနာျပဳေနပါတယ္။

ပ႑ိတရာမ ဆယ္မိုင္ကုန္း တရားရိပ္သာသို႔ႏွစ္စဥ္ ႏိုင္ငံျခားသားေယာဂီမ်ားလာေရာက္၍ တရား အားထုတ္ၾကပါတယ္။

(ဒီဇင္ဘာလနဲ႔ ဇန္နဝါရီလ မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားေယာဂီမ်ားအတြက္သီးသန႔္အခ်ိန္ အခ်ိန္ေပးတယ္လို႔ သိရ ပါတယ္)ဒီဆရာႀကီးဟာ တရားစခန္းမွာအဂၤလိပ္ျမန္မာ ဘာသာျပန္ အျဖစ္ ကူညီေပးရင္း သာ့သနာတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနပါတယ္။

Credit-မဟာသုခ