ေစ်းေရာင္းေကာင္း လိုလွ်င္ ဒါေတြကို မျဖစ္မေန လုပ္ပါ

ေစ်းေရာင္းေကာင္း လိုလွ်င္ ဒါေတြကို မျဖစ္မေန လုပ္ပါ

ေစ်းေရာင္းေကာင္း လိုလွ်င္

တနဂၤေႏြမ်ားသားသမီးမ်ား ဆိုင္ရဲ႕ အျမင့္တစ္ေနရာမွာ အိုးစည္႐ုပ္ေလးကို တနဂၤၤေႏြေန႔ မနက္(၉)နာရီမွ(၁၀)နာရီ(၃၀)မိနစ္အတြင္း အိုးစည္ေလးကိုတီးၿပီး ေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔ ဆုေတာင္းၿပီး တင္ထားလိုက္ပါ။

တနလၤၤာသားသမီးမ်ား ဆိုင္ရဲ႕အျမင့္ တစ္ေနရာမွာ ကလပ္ေပၚ ေခါင္းေလာင္း တင္ၿပီး တနလၤာေန႔နံနက္ (၉)နာရီမွ(၁၀)နာရီ(၃၀)မိနစ္အတြင္း ေခါင္းေလာင္းကိုတီးၿပီးေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔ ဆုေတာင္းၿပီး တင္ထားလိုက္ပါ။

အဂၤါသားသမီးမ်ား ဆိုင္ရဲ႕အျမင့္တစ္ေနရာ မွာ ဆင္႐ုပ္ေလးကို အဂၤါေန႔နံနက္(၉)နာရီမွ(၁၀)နာရီ(၃၀)မိနစ္အတြင္း ေရေမႊးဖ်န္းပက္ကာ ေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔ ဆုေတာင္းၿပီး တင္ထားလိုက္ပါ။

ဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ား ဆိုင္ရဲ႕အျမင့္တစ္ေနရာမွာ ဟသၤာ႐ုပ္ေလးကို ဗုဒၶဟူးေန႔ နံနက္(၉)နာရီမွ(၁၀)နာရီ(၃၀)မိနစ္အတြင္း ေရေမႊးဖ်န္းၿပီး ေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔ ဆုေတာင္းၿပီး တင္ထားလိုက္ပါ။

ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ား ဆိုင္ရဲ႕အျမင့္တစ္ေနရာမွာ ပစ္တိုင္းေထာင္႐ုပ္ေလးကို ၾကာသပေတးေန႔ နံံနက္ (၉)နာရီမွ(၁၀)နာရီ(၃၀)မိနစ္အတြင္း ေရေမႊးဖ်န္းပက္ၿပီး ေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔ ဆုေတာင္းၿပီး တင္ထားလိုက္ပါ။

ေသာၾကာသားသမီးမ်ား ဆိုင္ရဲ႕ အျမင့္တစ္ေနရာမွာ သၾကားတစ္ပန္းကန္ကို ေသာၾကာေန႔ နံနက္(၉)နာရီမွ(၁၀)နာရီ(၃၀)မိနစ္ အတြင္း ေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔ ဆုေတာင္းၿပီးတင္ထားလိုက္ပါ။

စေနသားသမီးမ်ား ဆိုင္ရဲ႕အျမင့္တစ္ေနရာမွာ တံံခြန္ (၇)လက္ကို စေနေန႔ နံနက္ (၉)နာရီမွ(၁၀)နာရီ(၃၀)မိနစ္အတြင္း ေစ်းေရာင္းေကာင္းေစဖို႔ဆုေတာင္းၿပီး တင္ထားလိုက္ပါ။

“ဘဂဝါ ဣစၦေႏၲ သိဒၶိယာဣစၦိတံ မဟာလာဘံေဒတု ေမ ဇယမဂၤလံ” ဂါထာေတာ္ကိုမၾကာခဏ႐ြတ္ဆိုပူေဇာ္ပါ မိမိ၏မိတ္ေဟာင္းမိတ္သစ္ ေဖာက္သည္မ်ားကိုလည္း ေမတၱာပို႔ပါ

(၇)ရက္သားသမီးအားလုံး ေရာင္ပန္းဝယ္ပန္းေကာင္းၿပီး စီးပြား ေရးမ်ား ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ….မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံးအဆင္ေျပပါေစ ..

သင္ဆရာ ျမင္ဆရာ ၾကားဆရာမ်ားအား အစဥ္ရွိခိုးဦးခိုက္ လ်က္…

ေဗဒင္ႏွင့္ ယၾတာအစီရ ပညာရွင္ ဆရာေကာင္းခန႔္

09-402767193

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − 12 =