မဆင္မျခင္ ေမာင္းတတ္တဲ့ ဒ႐ိုက္ဗာ ေစာက္႐ူးေတြေၾကာင့္ အသက္ေတြ ေပးရျပန္ပီဗ်ာ (႐ုပ္/သံ)

မဆင္မျခင္ ေမာင္းတတ္တဲ့ ဒ႐ိုက္ဗာ ေစာက္႐ူးေတြေၾကာင့္ အသက္ေတြ ေပးရျပန္ပီဗ်ာ (႐ုပ္/သံ)

မိုး႐ြာေနတုန္း မွာ အရွိန္ျပင္းစြာ ေမာင္းႏွင္လာတဲ့ အလုပ္သမားမ်ား တင္ေဆာင္လာတဲ့ ကာ တိမ္းေမွာက္ ေသဆုံးဒဏ္ရာရၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခ်ိန္ကိုတန္ဖိုးအထားဆုံးလူတန္းစာကို ျပပါဆိုလွ်င္ ဒ႐ိုင္ဗာ မ်ားကို ျပသရလိမ့္မည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔သည္ ကားေပၚေရာက္ စီယာတိုင္ကိုင္လိုက္သည္ႏွင့္ အေရးႀကီးလွ်င္လိုေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုယ္ထိမ္းႏိုင္တဲ့ အရွိန္နဲ႔ ေျဖးေျဖးနဲ႔နဲ႔မွန္မွန္ေလးေမာင္းမယ္ ဆိုလည္း ျမန္ျမန္ေမာင္းတာထက္ နာရီဝက္ေနာက္မက်ပါ။ အခုလို လွ်င္လိုစြာေမာင္းႏွင္ေတာ့ ေဟာ အခု ေသကုန္ပီ။ ဒုကၡေတြေတြ႕ကုန္ပီ။

အခုလို မိုးရာသီမွာ ပိုပီး ဆိုးပါတယ္။ လမ္းေပၚ မွာ မိုးေၾကာင့္ ျမင္ကြင္းမရွင္းလင္းျခင္း၊ မိုးေရေၾကာင့္ စလစ္ျဖစ္ေခ်ာ္ပီး ယာဥ္တိုက္မႈ တိမ္းေမွာက္မႈေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။

ယာဥ္ေမာင္းေတြအေနနဲ႔ ကားေပၚက ခရီးသည္ေတြ အသက္က ကိုယ့္အေပၚမွာမူတည္ေနတယ္ဆိုတာရယ္၊ ေျဖးေျဖးနဲ႔မွန္မွန္ေလးေမာင္းၾကပါလို႔ ပန္ၾကားလို႔ပါတယ္ဗ်ာ/ #သာဂိ

မဆင္မျခင္ေမာင္းတတ္တဲ့ ဒ႐ိုက္ဗာေစာက္႐ူးေတြေၾကာင့္ အသက္ေတြ ေပးရျပန္ပီဗ်ာ။ ႐ုပ္သံ

မိုး႐ြာေနတုန္းမွာ အရွိန္ျပင္းစြာေမာင္းႏွင္လာတဲ့ အလုပ္သမားမ်ား တင္ေဆာင္လာတဲ့ ကာ တိမ္းေမွာက္ ေသဆုံးဒဏ္ရာရၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အခ်ိန္ကိုတန္ဖိုးအထားဆုံးလူတန္းစာကို ျပပါဆိုလွ်င္ ဒ႐ိုင္ဗာ မ်ားကို ျပသရလိမ့္မည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔သည္ ကားေပၚေရာက္ စီယာတိုင္ကိုင္လိုက္သည္ႏွင့္ အေရးႀကီးလွ်င္လိုေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုယ္ထိမ္းႏိုင္တဲ့ အရွိန္နဲ႔ ေျဖးေျဖးနဲ႔နဲ႔ မွန္မွန္ေလးေမာင္းမယ္ဆို လည္း ျမန္ျမန္ေမာင္းတာထက္ နာရီဝက္ေနာက္မက်ပါ။ အခုလို လွ်င္လိုစြာေမာင္းႏွင္ေတာ့ ေဟာ အခု ေသကုန္ပီ။ ဒုကၡေတြေတြ႕ကုန္ပီ။

အခုလို မိုးရာသီမွာ ပိုပီးဆိုးပါတယ္။ လမ္းေပၚမွာ မိုးေၾကာင့္ ျမင္ကြင္း မရွင္းလင္းျခင္း၊ မိုးေရေၾကာင့္ စလစ္ျဖစ္ေခ်ာ္ပီး ယာဥ္တိုက္မႈ တိမ္းေမွာက္မႈေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။

ယာဥ္ေမာင္းေတြအေနနဲ႔ ကားေပၚက ခရီးသည္ေတြအသက္က ကိုယ့္အေပၚမွာ မူတည္ေနတယ္ဆိုတာရယ္၊ ေျဖးေျဖးနဲ႔မွန္မွန္ေလးေမာင္းၾကပါလို႔ ပန္ၾကား လို႔ပါတယ္ဗ်ာ/

#သာဂိ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + nineteen =