ၾကည့္ရင္း နဲ႔ မ်က္ရည္ေတာင္ဝဲခဲ့ရတဲ့ ေစတနာ့ရွင္မေလး ရဲ႕ မရွိဆင္းရဲသားမ်ား အေပၚ လႉတဲ့ အလႉ

ၾကည့္ရင္း နဲ႔ မ်က္ရည္ေတာင္ဝဲခဲ့ရတဲ့ ေစတနာ့ရွင္မေလး ရဲ႕ မရွိဆင္းရဲသားမ်ား အေပၚ လႉတဲ့ အလႉ

ၾကည္​့ည့္ရင္းနဲ႔မ်က္ရည္ေတာင္ဝဲမိတယ္။သာဓု သာဓု သာဓုပါဗ်ာ။ ေနာက္လည္းမ်ားမ်ားလႉႏိုင္ပါေစ

ေအာ္ လႉ တဲ့လူရဲ႕ ရင္ဘတ္ ထဲမွာ ဘယ္လိုေတြခံစားမိေနလည္းေတာမသိဘူး ၊ရယူတဲ့ သူေတြ ရဲ႕

မ်က္ႏွာေပၚက အၿပဳံ ေတြ ကို က်ေနာ္ ၾကည္လိုက္ ျမင္လိုက္ရေတာ့ ပီတိေတြျဖင့္ခါ ‌

အလႉေပးသူ ရယူသူ ၾကည္ျဖဴ စိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းကာရယ္ အၿပဳံကိုယ္စီ ရၾကလိပ္မယ္ ထင္ပါရက္ **** ။ ။

အဲဒီအၿပဳံး မ်က္ႏွာကိုၾကည္ကာ အလႉချမား ဘယ္၍ ဘယ္မ် ဝမ္ေျမာက္ ဝမ္းသာ ျဖင့္ေနပါေလ့ **** ။

အခုျပဳေသာ အမည္မသိ ႐ုပ္လည္းမျမင္ ဘယ္သူပင္ ျဖင္ပါေစ အခုျပဳေသာ မိတ္ေဆြ ၏ အလႉ

ေကာင္းမူ႔ ကုသိုလ္ အတြက္ က်ေနာ္ တို႔ သာဓု သာဓု သာဓု ေခၚဆို လိုက္ပါတယ္ဗ်ာ ၊

အလႉမိသားစု အားလုံး လူလည္းက်န္းမာ စိတ္လည္း ခ်မ္းသာကာ မရွိစကား မၾကားရဘဲ လိုတိုင္းရ သတိုင္း ျဖင့္ၾကပါေစ ၊အခုထက္မက ပို၍ပို၍ လႉႏိုင္ၾကပါေစ ၊တကယ္က္ုေလးသားလ်က္ပါဗ်ာ ၊

ၾကည့္ရင္းနဲ႔မ်က္ရည္ေတာင္ဝဲခဲ့ရတဲ့ ေစတနာ့ရွင္မေလး ရဲ႕ မရွိဆင္း ရဲသားမ်ားအေပၚ လႉတဲ့ အလႉ

ၾကည့္ည့္ရင္းနဲ႔မ်က္ရည္ေတာင္ဝဲမိတယ္။သာဓု သာဓု သာဓုပါဗ်ာ။ ေနာက္လည္းမ်ားမ်ားလႉႏိုင္ပါေစ

ေအာ္ လႉ တဲ့လူရဲ႕ ရင္ဘတ္ထဲမွာ ဘယ္လိုေတြ ခံစားမိေနလည္းေတာမသိဘူး ၊ရယူတဲ့ သူေတြ ရဲ႕

မ်က္ႏွာေပၚက အၿပဳံ ေတြ ကို က်ေနာ္ ၾကည္လိုက္ ျမင္လိုက္ ရေတာ့ ပီတိေတြျဖင့္ခါ ‌

အလႉေပးသူ ရယူသူ ၾကည္ျဖဴစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းကာရယ္ အၿပဳံကိုယ္စီ ရၾကလိပ္မယ္ ထင္ပါရက္ **** ။ ။

အဲဒီအၿပဳံး မ်က္ႏွာကိုၾကည္ကာ အလႉချမား ဘယ္၍ ဘယ္မ် ဝမ္ေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖင့္ေနပါေလ့ **** ။

အခုျပဳေသာ အမည္မသိ ႐ုပ္လည္းမျမင္ ဘယ္သူပင္ျဖင္ပါေစ အခုျပဳေသာ မိတ္ေဆြ ၏ အလႉ

ေကာင္းမူ႔ ကုသိုလ္ အတြက္ က်ေနာ္ တို႔ သာဓု သာဓု သာဓု ေခၚဆို လိုက္ပါတယ္ဗ်ာ ၊

အလႉမိသားစု အားလုံး လူလည္းက်န္းမာ စိတ္လည္းခ်မ္းသာကာ မရွိစကား မၾကားရဘဲ လိုတိုင္းရ သတိုင္း ျဖင့္ၾကပါေစ ၊အခုထက္မက ပို၍ပို၍ လႉႏိုင္ၾကပါေစ ၊တကယ္က္ုေလး သားလ်က္ပါဗ်ာ ၊

crd : alinnpya

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 2 =