ရန္ကုန္ က လူေတြ YBS မစီးဘဲ ပိုက္ဆံ အကုန္ခံၿပီး တကၠစီ စီးရ တဲ့ အေၾကာင္းအရင္း

ရန္ကုန္ က လူေတြ YBS မစီးဘဲ ပိုက္ဆံ အကုန္ခံၿပီး တကၠစီ စီးရ တဲ့ အေၾကာင္းအရင္း

ျပည္သူ႔ သြား လာေရး လမ္းေၾကာင္းေတြ (public Transports) ေတြမွာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ၄ ရပ္ ရွိတတ္တယ္။

(၁) လုံၿခဳံဖို႔၊ (၂) တြက္ေခ် ကိုက္ဖို႔၊ (၃) သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ မထိ ခိုက္ဖို႔၊ (၄) (က်န္တဲ့ အေရးေတြနဲ႔) သဟဇာတ ျဖစ္ဖို႔

(၁) လုံၿခဳံဖို႔ ဆိုရာမွာ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ မႈေတြ accidents ေလ်ာ့ခ်ဖို႔နဲ႔ ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းဖို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ (၂) တြက္ေခ်ကိုက္ဖို႔ ဆိုတာမွာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေတြ သက္သာဖို႔၊ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ service provider ေရာ၊ စီးနင္းသူ ျပည္သူေရာ စီးပြားေရး တြက္ေခ်ကိုက္ ဖို႔၊ ခရီးသြားလာမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္အရတြက္ေခ် ကိုက္ဖို႔ ဆိုတာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

(၃) သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ မထိခိုက္ဖို႔ ဆိုတာ က ဆူညံမႈ ေလ်ာ့ခ်တာ၊ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ ေလ်ာ့ခ်တာ၊ ဖန္လုံအိမ္ ဓာတ္ေငြ႕ေလ်ာ့ခ်တာ၊ စတာေတြ အမ်ားႀကီးပါပါတယ္။ (၄) သဟဇာတ ျဖစ္ဖို႔ ဆိုတာ တျခား လူထု သြားလာေရး လမ္းေၾကာင္းေတြအျပင္ မူဝါဒေတြနဲ႔ပါ သဟဇာတ ျဖစ္ဖို႔ပါ။

ရန္ကုန္ YBS ဟာ မထသ ရဲ႕ ႐ိုင္းစိုင္း မႈ၊ ျပည္သူအဆင္မေျပ ျဖစ္မႈေတြကို ေျပာင္းလဲဖို႔ လုပ္ခဲ့တာ ဆိုေပမယ့္ အေလာတႀကီး ေျပာင္းခဲ့တာ၊ အဆင္သင့္ မျဖစ္ခဲ့တာေတြ အျပင္ လူေဟာင္းေတြကေန မခြာႏိုင္တာ၊ ကိုယ္ရကိုယ္ယူ စနစ္ကို မတိုက္ဖ်က္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ထင္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ဘူး ေျပာရင္ တခ်ိဳ႕ေလာ္ဘီ ေတြက လာဆဲၾကပါတယ္။ မတတ္ႏိုင္ပါ။

YBS စေျပာင္းတုန္းက ျပည္သူ ကူညီတဲ့ အင္အားဟာ ေၾကာက္ဖို႔ ေကာင္း ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သုံးလအတြင္း လို႔ ေျပာခဲ့တဲ့ ကတ္စနစ္ ျဖစ္မျဖစ္၊ အခု ျပည္သူ ကတ္ေတြ နဲ႔ စီးေနရ မေနရ၊ စီးရၿပီ ဆိုရင္ ကားစီးသူ ဆယ္ေယာက္မွာ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ကတ္သုံးေနၿပီ လဲ ဆိုတဲ့ အင္ဒီေကတာ နဲ႔ ခ်ိန္ၾကည့္ပါ။ YBS ကားႀကီး အဲကြန္းေအးလိုက္တာ ဆိုတာ ေျပာမယ့္အစား သြားလိုရာကို အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္အတြင္း ေရာက္သလဲ၊ လူတေယာက္ ပ်မ္းမွ် ကားေစာင့္ခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္လဲနဲ႔ ခ်ိန္ၾကည့္ပါ။

ရန္ကုန္မွာ ကားနဲ႔ ခရီးသြားသူ ပ်မ္းမွ် ၄ သိန္း ၇ ေသာင္း ရွိတယ္။ ေလးသိန္းပဲ ထားပါ။ လူတေယာက္ကို တေန႔ တနာရီ ေနာက္ က်ရင္ နာရီေလးသိန္း ရွိတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၄၅ ႏွစ္ ရွိတယ္။ တရက္ ပ်မ္းမွ် လုပ္ခ ၄၈၀၀ နဲ႔ တြက္ရင္ သိန္းေပါင္း ၇၉၀ ဆုံးရႈံးေနရတယ္။ ဒါ လူ တေယာက္ တနာရီ ေနာက္က်တာ နဲ႔ တြက္ၾကည့္တာပါ။ အမ်ားျပည္သူ လုံၿခဳံမႈ၊ စီးပြားေရး တြက္ေခ်ကိုက္မႈေတြနဲ႔ တြက္ၾကည့္ပါ။

ဘတ္စကားမစီးပဲ ဘာလို႔ တက္စ္စီ စီးၾကသလဲ။ ေငြ ၂၀၀ နဲ႔ သုံးေလး ေထာင္ ဘာလို႔ လဲၾက သလဲ။ အေျဖက ဘာ့ေၾကာင့္လဲ?

သကၠမိုးညိဳ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − two =