ေက်ာင္းေတြ မွာ တစ္ပတ္ျခား တစ္ခါ ေက်ာင္းတက္ရမယ့္ စနစ္ကို က်င့္သုံး သြားဖို႔ရွိေန

ေက်ာင္းေတြ မွာ တစ္ပတ္ျခား တစ္ခါ ေက်ာင္းတက္ရမယ့္ စနစ္ကို က်င့္သုံး သြားဖို႔ရွိေန

အထက္တန္းအဆင့္ မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ မယ့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြ မွာ စာသင္ခန္းေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး တစ္ပတ္ ျခား တစ္ခါ ေက်ာင္းတက္ရမယ့္ စနစ္ကို က်င့္သုံးသြားဖို႔ ရွိေန ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ေဇာ္လြင္ထြဋ္ ေပးပို႔ထား ပါတယ္။

#DVBTV #တစ္ပတ္ျခားတစ္ခါ #ေက်ာင္းတက္စနစ္ #က်င့္သုံးဖို႔ရွိေန

Credit to DVB