“ဘုရား နဲ႔ သံဃာေတာ္ေတြ ကို ေသာက္ေတာ္ေရ ကပ္လႉခ်င္ပါတယ္” ဆိုၿပီး ဘုန္းဘုန္း ၫႊန္ျပတဲ့ ေနရာကို တူးလိုက္တဲ့အခါ (႐ုပ္/သံ)

“ဘုရား နဲ႔ သံဃာေတာ္ေတြ ကို ေသာက္ေတာ္ေရ ကပ္လႉခ်င္ပါတယ္” ဆိုၿပီး ဘုန္းဘုန္း ၫႊန္ျပတဲ့ ေနရာကို တူးလိုက္တဲ့အခါ (႐ုပ္/သံ)

ခရမ္း သုံးခြၿမိဳ႕နယ္မ်ား အတြင္း ေႏြရာသီေရကန္မ်ား ခနိးေျခာက္ပ်က္စီးလာသျဖင့္ ဦးထြန္းထြန္းဦး(ရွင္သန္)အဖြဲ႕ မွ နာယက ဘုန္းဘုန္းႀကီးကို ေလွ်ာက္ထား သျဖင့္ လႉဒါန္းထားေသာေရကန္တူးေဖာ္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနေသာပင္လယ္ႏွင့္ ၃ဖာလုံ သာေဝးသည့္

ဘိုကေလးေက်း႐ြာေရကန္ သို႔ ႂကြေရာက္ေတာ္မူ ဘုန္းဘုန္းႀကီးက ႀကီးၾကပ္ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနေသာ ရန္ကုန္ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္မႉး ကိုေခၚ ၍ ေရထြက္ခ်င္လားဟုေမးေသာအခါ ခ႐ိုင္မႉးက ေရထြက္ခ်င္ပါတယ္ဟု ျပန္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားသျဖင့္ ဘုန္းဘုန္း က

ဘုရား ႏွင့္ သံဃာေတာ္ မ်ားကို ေသာက္ေတာ္ ေရကပ္လႉခ်င္ ပါတယ္ဟု “ေျမဖုတ္ဘီလူး” ကိုေျပာလိုက္ ၿပီး ဘုန္းဘုန္းၫႊန္ျပတယ့္ေနရာကိုတူးလိုက္ပါလို႔မိန႔္ပါတယ္၊ေျမတူးသမားက ၫႊန္ျပတယ့္ေနရာကို ၁၀မိနစ္နီးပါးခန႔္တူးေဖာ္ၿပီး အနက္၁၇ေပေလာက္အေရာက္ မွာစမ္းေရမ်ားထြက္ပါတယ္ စမ္းေရကို ဘုန္းဘုန္းႀကီး အား ကပ္ေသာအခါ၌ ေရကခ်ိဳၿပီး ေျမနံ႔ဆိုး မရွိတာကိုသိရပါတယ္ ေနာက္ ၁၀/၁၅မိစ္အၾကာမွာ ေရမ်ားတျဖည္းျဖည္းထြက္လာပါေတာ့တယ္ဗ်ာကုသိုလ္မ်ား၏ သဒၶါတရားအစြမ္း၊ ဘုရားႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ားကို ကပ္လႉပူေဇာ္ေပးျခင္း စေသာကုသိုလ္စိတ္မ်ားေၾကာင့္ ယေန႔အတြက္ အလြန္ပင္ဝမ္းသာ ပိတီျဖစ္မိပါတယ္…

crd : panpyoelat

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × one =