ျမန္မာေတြ မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ ထက္ျမက္ခဲ့တယ္ ဆိုတာ တကယ္ေရာ ဟုတ္ရဲ႕လား

ျမန္မာေတြ မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ ထက္ျမက္ခဲ့တယ္ ဆိုတာ တကယ္ေရာ ဟုတ္ရဲ႕လား

ဦးနာေအာက္ႀကီး ပုဝါ တစ္ပိုင္း ဆက္မေပးလို႔ ျမန္မာလူမ်ိဳး ေတြ စိတ္ေကာက္ၿပီး သေဘာဆၤက္ မစီးၾကေတာ့ အဘိုးႀကီးရဲ႕သေဘာလႋုင္းျပဳတ္ၿပီး သူ႔သေဘၤာေတြကို ဧရာဝတီဖလုပ္တီလာဆီ ထိုးေရာင္းလိုက္ရတယ္။ (အဲ့အခ်ိန္ကမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ေတြရွင္သန္ေနၿပီလို႔ ေက်ာင္းစာအုပ္ေတြမွာ သင္ဘူးတာဘဲ)

မႏၲေလး ေ႐ႊနန္းေတာ္ႀကီးကို အဂၤလိပ္တပ္ ေတြ ဝင္သြားတယ္ၾကားေတာ့ အရပ္သူ အရပ္သားေတြ အုပ္စုလိုက္ႀကီး နန္းေတာ္ထဲ ညမကူးခင္ေျပး ဝင္သြားလိုက္ၾကတာ။ အရွင္ႏွစ္ပါးကို ကာကြယ္ၾကဖို႔ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ နန္းေတာ္တိုင္က ေ႐ႊပါမက်န္ ခြၽတ္ယူၾကဖို႔..။

မနက္မိုးလင္းေတာ့ အရွင္ႏွစ္ပါးက ဗီ႐ိုလွည္းေပါ ္မွာ ေအာက္ကေန ရတနာထုပ္ ေတြ႐ြြြက္ၿပီး ေျခလွ်င္ေလွ်ာက္လိုက္ရတဲ့ ေမာင္းမမိႆံ ေတြ အရွင္ႏွစ္ပါးငတ္ငတ္ေသေသ ျဖစ္လိုရာျဖစ္ေတာ့ဆိုၿပီး ရတနာထုပ္ပိုက္ၿပီး လူအုပ္ၾကားထဲဝင္ၿပီးေနခဲ့တာလဲ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြဘဲ။

တိုင္တားမင္းႀကီး ဆိုလည္း အဂၤလိပ္ သေဘၤာေတြ တက္လာၿပီၾကားေတာ့ ေရွ႕ဆုံးက ခံတိုက္ပါ့မယ္ေတြ ဘာေတြ ေျပာၿပီး.. ပရင္ဒါဂတ္ လည္း ေရာက္လာေရာ.. ညေနေစာင္းတာနဲ႔ ဓားလြတ္ကိုင္တပည့္ေတြနဲ႔ ေျပးေတြ႕ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ခရီးပန္းေနတာ နားၾကပါ။ ဒီဘုရင္နဲ႔ မိဖုရား(ေကာင္ေလးေကာင္မေလး)ကို က်ဴပ္တို႔ဆရာ တပည့္ေတြ ေစာင့္ပါ့မယ္။ မေျပးေစရပါဘူး။.. တဲ့… (သစၥာႀကီးၾက တာေလ..။) ၿပီးေတာ့ သူတို႔မႉးႀကီးမတ္ႀကီးေတြ အုပ္စုလိုက္ႀကီး အရွင္အင္းဂိတ္မင္းထံသစၥာေတာ္ခံၿပီး အမႈေတာ္ ထမ္းၾကတာပဲမို႔လား။

အမွန္တရားက နားခါး စရာေတာ့ေကာင္းတယ္။

Shwe Mu Mu
ပုံ – ရတနာပုံနန္းေတာ္မွာ ႐ုံးထိုင္ေနေသာ အဂၤလိပ္စစ္တပ္ႏွင့္ အဂၤလိပ္စစ္တပ္ထံ ခစားေနေသာျမန္မာမ်ား

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 5 =