ဟဲ့ …မ နင့္ ကို ေဖ့ဘြတ္ေပၚတင္ မယ္ေျပာ လို႔ တင္လိုက္စမ္း ေဟာဒီမွာ တင္လိုက္စမ္း ဆိုၿပီး ထမီးႀကီး လွန္ျပလိုက္တာ ဘြားကနဲဆို… (႐ုပ္/သံ)

ဟဲ့ …မ နင့္ ကို ေဖ့ဘြတ္ေပၚတင္ မယ္ေျပာ လို႔ တင္လိုက္စမ္း ေဟာဒီမွာ တင္လိုက္စမ္း ဆိုၿပီး ထမီးႀကီး လွန္ျပလိုက္တာ ဘြားကနဲဆို… (႐ုပ္/သံ)

ဗီဒီယိုပါသည္….သည္းမခံ ႏိုင္ၾကဘူး ေဒါသေလာဘေတႊ ႀကီးလာရင္အရွက္တရား အေၾကာက္တရားေပ်ာက္ကုန္တယ္ ခိုစားဖို႔လည္း ဝန္မေလး ယုတ္မာဖို႔လည္းဝန္မေလး ေတာ့ဘူး စ႐ိုက္တူခ်င္းေတာ့ဆိုေတာ့ မရွိမဲ့ရွိမဲ့ တန္ဘိုးေတြပါေပ်ာက္ဆုံး ကုန္ၾကၿပီ။

အသက္နဲ႔ လူလုပ္တာလား အရွက္နဲလူ လုပ္က်တာလား အသက္ႀကီးၿပီး အခ်ိန္ မဆီတဲ့ မိန္မႀကီးပဲ။

aww လူေတြ ကလည္း ျဖစ္ျခင္တာေျပာ ေတာ္ၿပီေပါ့ အခုေတာ့ ကိုယ္ အဆင့္တန္း ကိုယ္ေဖၚျပေနၾကတယ္။

ျဖစ္မွျဖစ္ ရေလ မတင္ေ႐ႊရယ္…ၾကည့္လို႔ ကိုမဝဘူး…😂😂😂😂

ေဖ့ဘြတ္ေပၚတင္ မယ္ေျပာလို႔ တင္ လိုက္စမ္း ေဟာဒီမွာ တင္ လိုက္စမ္းဆိုၿပီး

ဗီဒီယိုဖိုင္ ၾကည့္ရန္

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 5 =