ဆႏၵျပ သူမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ မွ သက္ေတာ္ရွည္ စာအုပ္ဆိုင္ႀကီး မီးေလာင္ ပ်က္စီး

ဆႏၵျပ သူမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ မွ သက္ေတာ္ရွည္ စာအုပ္ဆိုင္ႀကီး မီးေလာင္ ပ်က္စီး

အေမရိကန္တြင္ ေဂ်ာ့ဖလြိဳက္ဒ္ ေသဆုံးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆႏၵျပမႈေတြနဲ႔ ဖ်က္ဆီး မႈမ်ားျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိရာ၊ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးၾကသူမ်ားေၾကာင့္ ရာစုႏွစ္ဝက္ (ႏွစ္ေပါင္း ၅၀) မွ် သက္တမ္းရွိသည့္ Uncle Hugo’s Science Fiction Bookstore ႏွင့္ Uncle Edgar’s Mystery Bookstore တို႔ မီးရႈိ႕ ခံရေၾကာင္း သိရသည္။

မင္နီယာပိုလစ္ၿမိဳ႕တြင္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၃ နာရီခြခန႔္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိ က႐ုဏ္းတြင္ ထိုသို႔ မီးရႈိ႕ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

စာအုပ္ဆိုင္ႀကီး ၂ ဆိုင္မွာ ေဘးခ်င္းကပ္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔က စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ဆိုင္မ်ားျဖစ္ကာ၊ ပိုင္ရွင္တစ္ဦးတည္းျဖစ္သည္။ Uncle Hugo’s Science Fiction Bookstore မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ သက္တမ္း အရင့္ဆုံး လြတ္လပ္ေသာ သိပၺံဝတၳဳစာအုပ္ဆို င္ႀကီးျဖစ္သည္။

မီးရႈိ႕ခံရမႈေၾကာင့္ စာအုပ္ ဆိုင္ႀကီး ၂ ဆိုင္မွ စာအုပ္ တစ္သိန္း ေက်ာ္ မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး၊ စာေရးဆရာမ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ စာအုပ္မ်ားအပါအဝင္ ေရွးေဟာင္းစာအုပ္မ်ားလည္း ပါဝင္ကာ၊ စုစုေပါင္း တန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ တစ္သန္းခန႔္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

crd : blacker

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − two =