တာဝန္ ယူမႈ မရွိ၊ ကံဆိုးသူ ေမာင္ရွင္ ေစာင့္ေနတဲ့ လမ္းမေတာ္ ပလာဇာ ကြန္ဒိုက မွန္ခ်ပ္ႀကီးမ်ား

တာဝန္ ယူမႈ မရွိ၊ ကံဆိုးသူ ေမာင္ရွင္ ေစာင့္ေနတဲ့ လမ္းမေတာ္ ပလာဇာ ကြန္ဒိုက မွန္ခ်ပ္ႀကီးမ်ား

တိုက္ေတြလဲ ခဏ ခဏ ၿပိဳက် ေနတာ ေတြ႕ျမင္ေနရေတာ့ စိုးရိမ္မိပါတယ္…

လသာၿမိဳ႕နယ္ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ လမ္းမေတာ္ ပလာဇာ ကြန္ဒို (၉) လႊာ၊ (၁၀)လႊာ မွာရွိတဲ့ မွန္ခ်ပ္ႀကီးေတြဟာ အခုလို ခဏခဏ အခ်ပ္လိုက္ ကြာက်ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ အခုလိုမိုးတြင္းဘက္မွာ ေလတိုက္ အား မိုးအားေၾကာင့္ ပိုၿပီး ကြာၾကတတ္ပါတယ္၊ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ သံေစ်းနားလဲျဖစ္၊ ဆိုင္ခန္း၊ ေစ်းခန္းမ်ားတဲ့ေနရာျဖစ္တဲ့ အတြက္ လူသြားလူလာ မ်ားျပာတဲ့ေနရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလြန္အႏၲရယ္မ်ားပါတယ္၊ ေလသာေဆာင္မွ န္ခ်ပ္ႀကီး ေတြဟာ(၅) ေပ၊ (၆) ေပပတ္လည္ေလာက္ရွိေသာေၾကာင့္ လူေပၚသို႔ျပဳတ္က်ပါက ပြဲခ်င္းၿပီးပါပဲ…

ဒါေတြကို တာဝန္ယူမႈမရွိ၊ တာဝန္ခံမႈ မရွိသလို မည္သူ ေပၚမွာ တာဝန္ရွိသလဲ ဆိုတာလဲ မသိရပါဘူး.. သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ ၿမိဳ႕နယ္မွ အာဏာပိုင္ အဖြဲစည္း၊ လူႀကီးမင္းေတြကလဲ အေရးတယူေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ စီစင္ၫႊန္ၾကားျခင္းမ်ားလဲ မေတြ႕ရပါ…

တစ္ေန႔တစ္ခ်ိန္ တစ္စုံတစ္ခုျဖစ္လာပါက ကိုယ္ျဖစ္ ကိုယ္ခံ ကံဆိုးသူ ေမာင္ရွင္ ပါပဲ၊ အားလုံးေဘးအႏၲရယ္ ကင္းရွင္းၾကပါေစ…

(Kyauktada Thein Naing)

Add a Comment

Your email address will not be published.

seven + one =