ေကာင္းလြန္း လို႔ တင္ေပး လိုက္ပါတယ္ ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္ပါ ဖတ္ၿပီးရင္ ျပန္လည္ မွ်ေဝ ေပးပါ

ေကာင္းလြန္း လို႔ တင္ေပး လိုက္ပါတယ္ ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္ပါ ဖတ္ၿပီးရင္ ျပန္လည္ မွ်ေဝ ေပးပါ

တေန႔မွာ လယ္သမား တေယာက္ရဲ႕ ျမည္းဟာ ေရတြင္းပ်က္ထဲ ျပဳတ္က်ပါေရာ ။ ျမည္းက စနားစဖြယ္ ငိုေႂကြးေနခဲ့ၿပီး၊ လယ္သမားကလည္း ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာ အႀကံထုတ္ေနခဲ့တယ္ ။

ျမည္းဟာ အိုေနၿပီ ေရတြင္းေဟာင္း ကလည္း ေဟာင္းေနလို႔ ေျမဖို႔ျပစ္ဖို႔လိုေနၿပီ ၊ ဒါေၾကာင့္ျမည္းကို ကယ္တင္ဖို႔ မထိုက္တန္ေတာ့ဘူးလို႔ လယ္သမားက ဆုံးျဖတ္လိုက္တယ္ ။

လယ္သမားဟာ အိမ္နီးခ်င္းေတြ ကို ဖိတ္ေခၚၿပီး အကူအညီေတာင္းခဲ့တယ္ ။ အိမ္နီးခ်င္းေတြလည္း ေဂၚျပားကိုယ္ဆီကိုင္ၿပီး ေရာက္လာၾကတယ္ ။ ေရတြင္းကို အမႈိက္ေတြ ေျမႀကီးေတြနဲ႔ စတင္ဖို႔ၾကတယ္ ။

ပထမေတာ့ ျမည္းဟာ သူ႔ကို ေရတြင္း ထဲမွာ ေျမႀကီး နဲ႔ ဖို႔သတ္ေနတယ္ ဆိုတာသိၿပီး တုန္လႈပ္ငိုေႂကြးေတာ့တယ္ ။ ေနာက္ေတာ့ျမည္းဟာ ၿငိမ္သက္သြားတယ္ ။

ေျမႀကီးေတြ အေတာ္ဖို႔ၿပီးေတာ့ လယ္သမားဟာ ေရတြင္း ထဲကို ငုံ႔ၾကည့္လိုက္တယ္ ။ လယ္သမားဟာ ျမင္လိုက္ရတဲ့ အရာကို အံအားသင့္သြားတယ္ ။

ျမည္းဟာ သူ႔ရဲ႕ ေက်ာေပၚက်လာတဲ့ အမႈိက္ေတြ ေျမႀကီးေတြကို ခါခ်ၿပီး ျမင့္တက္ လာတဲ့ ေျမသားနဲ႔အတူ အေပၚကို တျဖည္းျဖည္းေရာက္လာတယ္ ။

ေနာက္ဆုံးမွာ ျမည္းဟာ သူ႔ကိုဖို႔တဲ့ ေျမႀကီးေတြကို အသုံးခ်ရင္း ေရတြင္းထဲက လြတ္ေျမာက္ လာခဲ့တယ္ ။

လူ႔ဘဝမွာ ဘယ္လို အညစ္အေၾကးေတြ မေကာင္းမႈေတြ သင့္အေပၚက် ေရာက္ပါေစ ။

ဒါေတြကို ခါခ်ၿပီး ဘဝတက္လမ္းအတြက္ အသုံးခ်လိုက္ပါ ။ တကယ္ေတာ့ ဒုကၡဆိုတာ ဘဝေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ခုတုံးေတြ ေလွခါးထစ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ဘယ္လိုနက္ရႈိင္းတဲ့ ဒုကၡ ေရတြင္းထဲက်ေရာက္ပါေစ အရႈံးမေပးပါနဲ႔ ၊ ဒုကၡေတြ ကို ခါထုတ္ျပစ္လိုက္ၿပီး ေလွခါးထစ္လို အသုံးခ်လိုက္ပါ ။

အရွင္သူရိယ ျပန္လည္မွ်ေဝသည္

Add a Comment

Your email address will not be published.