အိႏၵိယႏိုင္ငံ ၏ ကိုဗစ္ ကူးစက္ မႈႏႈန္း ေန႔စဥ္ ျမင့္တက္ေနၿပီး ကမာၻ႔နံပါတ္ (၆) ျဖစ္လာ

အိႏၵိယႏိုင္ငံ ၏ ကိုဗစ္ ကူးစက္ မႈႏႈန္း ေန႔စဥ္ ျမင့္တက္ေနၿပီး ကမာၻ႔နံပါတ္ (၆) ျဖစ္လာ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ စတင္ျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကပ္ေရာဂါ၏ ဗဟိုခ်က္ ျဖစ္ခဲ့ရေသာ ဥေရာပရွိ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသည္ ယခုအခါ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူဦးေရမွာ ၄၀,၂၆၁ အထိ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

ကမၻေပၚတြင္ အေမရိကန္ေနာက္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ေသဆုံးသည့္ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ ၿဗိတိန္သည္ ဇြန္လ ၅ ရက္က ၃၅၇ ဦး ေသဆုံးခဲ့မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္လြန္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း ကူးစက္မႈေပါင္း ၂၈၃,၃၁၁ ဦးျဖင့္ ပ ၪၥမေျမာက္ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။

ဥေရာပတြင္ စပိန္၊ အီတလီ၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ တို႔သည္ ယခုအခါ ကူးစက္မႈသိသိသာသာ က်ဆင္းလာခဲ့ေသာ္လည္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွာမူ သိသိသာသာ က်ဆင္းျခင္းမရွိေသးဘဲ ေန႔စဥ္ကူးစက္ႏႈန္း ၁,၀၀၀ ႏွင့္အထက္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ၿပီး ေသာၾကာေန႔က ၁,၆၅၀ ဦး အသစ္ထပ္မံ ကူးစက္ခဲ့သည္။

အာရွိတိုက္ရွိ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ယခင္က အဆိုး႐ြားဆုံး ကူးစက္ခံရၿပီး ဒုတိယလႈိင္းအျဖစ္ ျပန္လည္ျမင့္တက္လာေသာ အီရန္ႏိုင္ငံ၏ အေရအတြက္ကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကမာၻတြင္ ဆ႒မေျမာက္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

အိႏၵိယမွာ ဒီေန႔ ဗိုင္းရပ္စ္ ေနာက္ထပ္ ကူးစက္ခံရသူ ၉,၈၈၇ ေယာက္ရွိတာေၾကာင့္ အခုဆိုရင္ ကူးစက္ခံရသူ စုစုေပါင္း ၂၃၆,၆၅၇ ေယာက္ထက္မနည္း ရွိသြားၿပီျဖစ္တယ္လို႔ အိႏၵိယ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာပါတယ္။ အခု ေနာက္ထပ္ကူးစက္ခံရသူ အမ်ားစုဟာ ေက်းလက္ ေဒသေတြက ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

အႏၵိယႏိုင္ငံဟာ အီတလီႏိုင္ငံ၏ စုစုေပါင္း ကူးစက္မႈ အေရအတြက္ ကို ေက်ာ္လြန္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ အာရွတိုက္၏ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္ေနသည္။ ေန႔စဥ္ကူးစက္ႏႈန္းသည္ ၉,၀၀၀ ႏွင့္အထက္ ကူးစက္သည့္ (၃) ရက္ေျမာက္ေန႔ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ယမန္ေန႔က လူေပါင္း ၉,၄၇၁ ဦးအသစ္ထပ္မံကူးစက္မႈသည္ ေန႔စဥ္ အမ်ားဆုံးကူးစက္ေနသည့္ ဘရာဇီးႏွင့္ အေမရိကန္ေနာက္ တတိယအမ်ားဆုံး ျဖစ္ေနသည္။

အိႏၵိယတြင္ ေသဆုံးသူအေရအတြက္သည္ အျခားကူးစက္မႈ မ်ားျပားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္ယွဥ္ပါက နည္းပါးေနၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေသဆုံးသူ ၆,၆၄၉ ဦးသာ ရွိသလို ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရၿပီးေနာက္ ျပန္လည္က်န္းမာလာသူ အေရအတြက္မွာလည္း စုစုေပါင္း ကူးစက္မႈေပါင္း၏ တစ္ဝက္ခန႔္ ရွိသည္။

ကမာၻအႏွံ႔တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ကူးစက္ခံရ သူဦးေရမွာ ၆,၈၄၄,၈၂၈ ဦးရွိၿပီး ၃၉၈,၁၄၇ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။

crd : blacker

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + nineteen =