ျမန္ဆန္လြန္းတဲ့ အင္တာနက္ေခတ္ မွာ ( မိန္းကေလး မ်ား ဖတ္သင့္ပါတယ္)

ျမန္ဆန္လြန္းတဲ့ အင္တာနက္ေခတ္ မွာ ( မိန္းကေလး မ်ား ဖတ္သင့္ပါတယ္)

Q ေသာသူ ႏွင့္ ခ်စ္ေသာသူကို ကြဲကြဲ ျပားျပား သိဖို႔ေတာ့လိုလိမ့္မယ္….

Q ေသာသူ – ညသန္းေခါင္ မင္းဆီဖုန္းဆက္ၿပီး ညဥ့္နက္သည္အထိ ဖုန္းေျပာတတ္တယ္။

ခ်စ္ေသာသူ – သင့္ကို ညသိပ္မနက္ဖို႔ေျပာလိမ့္မယ္။

Q ေသာသူ – သူကမင္းကို လုပ္စရာရွိတာ မလုပ္ ခိုင္းဘဲ သြားလည္ ဖို႔ေခၚေလ့ရွိတယ္။

ခ်စ္ေသာသူ – သူကမင္းကို အလုပ္ေကာင္းေကာင္းလုပ္ ဖို႔ေလာေဆာ္ေန လိမ့္မယ္။

Q ေသာသူ – မင္းေနမေကာင္းခ်ိန္မွာ၊ နားဝင္ခ်ိဳတဲ့စကားေတြေျပာၿပီး မင္းကိုဂ႐ုစိုက္ျပလိမ့္မယ္။

ခ်စ္ေသာသူ – မင္းေနမေကာင္းခ်ိန္မွာ၊ သူ႔ဂ႐ုစိုက္မႈေတြက စိတ္ရႈပ္ေလာက္ေအာင္ကို ရွိၿပီး ဆရာဝန္ အတင္းသြားၾကည့္ခိုင္းတတ္တယ္။

Q ေသာသူ – သူကမင္းကို စကားအေကာင္းေတြေျပာၿပီး မင္းရဲ.ႏွစ္သက္မႈ႕ ကိုရယူဖို႔ ႀကိဳးစားေလ့ရွိတယ္၊ မင္းကလဲဒါကိုဘဲ ေမြ႕ေလ်ာ္ေနတတ္တယ္။

ခ်စ္ေသာသူ – သူေျပာသမွ်စကားေတြက မင္းကိုဂ႐ုစိုက္တဲ့စကားေတြျဖစ္ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ မင္းကို အမိန႔္ေပးတာမ်ိဳးနဲ႔ေျပာေလ့ရွိတယ္။

Q ေသာသူ – သူကမင္း အလိုကိုလိုက္တတ္ၿပီး မင္းေပ်ာ္ေနရင္ရၿပီ။

ခ်စ္ေသာသူ – သူကမင္းကို အမွားအမွန္ေတြ ခြဲျခားျပတတ္ၿပီး မင္းကေတာ့သူ႔ကို ေတာ္ေတာ္လွ် ာရွည္တတ္သူလို႔ သတ္မွတ္တတ္တယ္။

Q ေသာသူ – သူကမင္းကို အေပ်ာ္ဆုံးေပးမယ္လို႔ ေျပာေလ့ရွိတယ္။

ခ်စ္ေသာသူ – သူကေတာ့ မင္းကို သူနဲ႔အတူရွိေနျခင္းဟာ သူ႔ရဲ. အေပ်ာ္႐ႊင္ဆုံးအခ်ိန္ဆိုတာကိုဘဲ ကတိေပးလိမ့္မယ္။

Q ေသာသူ – သူက မင္းရဲ. လႈပ္ရွားမႈ႕အေသးစိတ္ကို သတိထားလိမ့္မယ္၊ မင္းမွားတာလုပ္မိရင္ေတာင္ မင္းကို ေထာက္ျပမွာမဟုတ္ဘူး။

ခ်စ္ေသာသူ – သူက မင္းရဲ႕ လုပ္ပုံကိုင္ပုံ ကို သတိထားၿပီးဘယ္ေနရာမွာ မွားေနလဲဆိုတာကို ေထာက္ျပလိမ့္မယ္။ ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္၊ ဘယ္လိုလူေတြနဲ႔ဆက္ဆံရမွာကို ေျပာျပေလ့ရွိတယ္။

Q ေသာသူ – မင္းဘာလုပ္ေနသလဲ၊ ဘယ္သူနဲ႔ တြဲေနသလဲဆိုတာကို ဂ႐ုစိုက္မွာမဟုတ္ဘူး။

ခ်စ္ေသာသူ – မင္းဘာေတြလုပ္ေနသလဲ၊ ဘယ္သူနဲ႔တြဲေနလဲ ဆိုတာကို အရမ္း အေလးထားတတ္ၿပီး မင္းကို ဘယ္လိုလူေတြနဲ႔ မေပါင္းသင့္ဘူးဆိုတာကို သတိေပးတတ္တယ္။

Q ေသာသူ – သူကအခုခ်ိန္ကိုဘဲစဥ္းစားတယ္။

ခ်စ္ေသာသူ–သူကေရွ႕ေရးကိုေတာင္ေမွ် ာ္န္းေနၿပီး မင္းစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ ဘယ္လိုႀကိဳးစားရမလဲ ဆိုတာကို ေတြးေခၚတတ္တယ္။

Q ေသာသူ – သူက ငါမင္းကို ႀကိဳက္တယ္လို႔ ေျပာေလ့ ရွိတယ္။

ခ်စ္ေသာသူ – သူကေတာ့ ငါမင္းကိုခ်စ္တယ္ လို႔ ေျပာ တတ္တယ္။

တကယ္လို႔မင္းသာ တစ္ေယာက္ ေယာက္ကို ခ်စ္ခဲ့ဖူးတယ္ သို႔မဟုတ္ ခ်စ္ခံ ခဲ့ ရဖူးတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီစာေတြဟာသိပ္ကိုမွန္ကန္တယ္လို႔ ခံစားရပါလိမ့္မယ္။

Credit : HZ Zane

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × five =