“မွားေနတယ္.. မွားေနတယ္.. မွားေနတယ္” လို႔ပဲ ေျပာလိုက္ ပါရေစဗ်ာ။

“မွားေနတယ္.. မွားေနတယ္.. မွားေနတယ္” လို႔ပဲ ေျပာလိုက္ ပါရေစဗ်ာ။

မသိလို႔ေမးပါရေစ တကယ္ကိုနားမလည္တာဘာ အေခါက္အေခါက္ အခါခါလည္းစဥ္းစားေနတာ ဘလိုမွ နားမလည္ဘူး

စားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ စားပြဲေတြ တခု ႏွင့္ တခု မကာဘဲ

စားပြဲတခုတည္းကို ၂ဖက္ကာထားတာ ဘယ္လိုမွ သေဘာမေပါက္ဘူး

မိသားစု ၅ ေယာက္ ကားအတူ စီးၿပီး ဆိုင္သြားတယ္

ဆိုင္ေရာက္ေတာ့မွ အတူစီး လာတဲ့ ၅ေယာက္က ကာပီးထိုင္စားရတယ္

ဆိုင္ကယ္ ဖင္ပူးမတတ္ ထိုင္ ခဲ့တဲ့ အတြဲက ဆိုင္ေရာက္ မွ ကာပီးထိုင္စားတယ္

ဆိုင္ကယ္နဲ႔ ေရွ႕ေတ်ာက္ေပၚ ေမးတင္ ထိုင္ ပုခုံးဖက္လာတဲ့ သယ္ခ်င္း၂ေယာက္က ဆိုင္ေရာက္မွ ကာပီးထိုင္

၃ေယာက္စီးလာတဲ့ လူေတြက ဆိုင္ေရာင္ မွ တစ္ခုံထဲ ကာပီးထိုင္

ဘာထူးျခားသြားလည္း ဘာအတြက္ ဒီလိုကာ ထားတာလည္းျဖစ္သင့္တာက စားပြဲ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုကို ကာထားရမွာမဟုတ္လား???

တစ္ဖြဲ႕တည္း အတူလာတဲ့သူေတြက်ေတာ့ ခုံေပၚမွာ အကာနဲ႔ ျခားထားတယ္။

တစ္ဖြဲ႕ နဲ႔ တစ္ဖြဲ႕ မတူဘူး၊ လူျခင္းလည္း မသိဘူး၊ ဘယ္ကေန ဘယ္လိုလာတာလည္းမသိတဲ့ လူေတြက်ေတာ့ ေက်ာခ်င္းေတာ့ ကပ္ပါတယ္။ တစ္ခုံနဲ႔ တစ္ခုံကေတာ့ ကာမထားျပန္ဘူး။

မွားေနတယ္။ မွားေနတယ္။ မွားေနတယ္ လို႔ပဲ ေျပာလိုက္ ပါရေစဗ်ာ။

Photo Credit…