ကေလးငယ္ေလး ရဲ႕ အိပ္မက္ အရ ရွာေဖြရာ မွ ေရွးေဟာင္း ဘုရား ဆင္းတုေတာ္ မ်ား ေတြ႕ရွိ

ကေလးငယ္ေလး ရဲ႕ အိပ္မက္ အရ ရွာေဖြရာ မွ ေရွးေဟာင္း ဘုရား ဆင္းတုေတာ္ မ်ား ေတြ႕ရွိ

တနသာရႌတိုင္း ၿမိတ္ခ႐ိုင္ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ကြၽဲခရန္ေက်း႐ြာ အုပ္စုရွိ ကမာေခ်ာင္းေက်း႐ြာတြင္ 6.6.2020 ရက္ေန႔တြင္ ကမာေခ်ာင္း႐ြာတြင္ေနထိုင္ေသာခေလးငယ္တစ္ဦးမွာအိပ္မက္ရလို႔ေတာထဲကိုသြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ပါတယ္ အဆိုပါေနရာတြင္ ေရွးေခတ္ကလို႔ဆိုႏိုင္တဲ့ဘုရား မ်ားေပၚထြက္ေနရာ ေတြ႕ရသည့္

ခေလးငယ္ဟာ ျမင္ေတြ႕ရေသာ ဘုရား ၂ ဆူကို အိမ္သို႔ အရင္ ပင့္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ က်န္ ၁၂ ဆူကိုျပန္လည္သြားေရာက္ပင့္ေဆာင္ခဲသည္။ယခုအခါမွာပင့္ေဆာင္လာေသာဘုရားမ်ားကိုခေလးငယ္၏ေနအိမ္တြင္ထားရွိခဲပါသည္ ခေလးငယ္ဟာေနာက္ဘုရားမ်ားကို လဲျပန္လည္တူးေဖာ္ေပးဦးမည္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားဖူမ်ားလဲ သြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ႏိုင္ပါေၾကာင္းအသိေပးႏိုးေဆာ္အပ္ပါသည္။

Credit to Original