လူေတယာက္ ကို လက္မြတ္ (၂) ခုံစာ ဝယ္ရၿပီး လမ္းမြာ တားသ်မႇ လူအကုန္ တင္တဲ့ ယာဥ္လိုင္း

လူေတယာက္ ကို လက္မြတ္ (၂) ခုံစာ ဝယ္ရၿပီး လမ္းမြာ တားသ်မႇ လူအကုန္ တင္တဲ့ ယာဥ္လိုင္း

ၾကႇန္မတို႔ အခု စီးလာတဲ့ ေ႐ြြဝါဖူးယာဥ္လိုင္း ၇:၃၀အၿခိန္ ဧရာဝတီတိုင္း ကြင္းေကာက္ၿမိဳ႕ ေကန ရန္ကုန္ကို ထြက္တဲ့ ကားပါ။ သူတို႔သတ္မြတ္ထားတဲ့အတိုင္း ၂ ခုံ ၁ေယာက္ကို ၂ ခုံစာေပးၿပီး ဝယ္ယူစီးနင္းတာပါ။

အခုလမ္းမြာ လူပိုေတြ အ်မားႀကီး တင္ပါတယ္။ ၇ ေယာက္ေလာက္ကို ႐ြိပါတယ္။ ၾကႇန္မတို႔ ေဘးနားကိုလည္း ေရာက္လာ ပါတယ္႐ြင့္။ အခုလို ကန႔္သတ္ သတ္မြတ္ထားတဲ့ကာလမြ ကိုယ္ရခ်င္တာတဈခုတည္းအတြက္ႏြင့္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖၾက္တာကို ဘယ္လိုတိုင္ၾကားရမလဲ ဆိုတာေလး ေျပာေျပပး ၾကပါဦး႐ြင္။

စပယ္ယာေတြကို ေမးပါတယ္။ လူပို တင္လို႔ရလား ၾကႇန္မတို႔က ၂ ေဆပးၿပီးဝယ္ထားတာလို႔ေျပာေတာ့ ေသာက္ဂ႐ုမစိုက္ဘူး ဆိုတဲ့ပုံစံႏြင့္ အကုန္ေခၚတင္တာပါ။ ဒီကားလိုင္းက ဟိုေတလာကလည္း အခုလိုေတြလုပ္လို႔ အပိတ္ခံရတယ္လို႔ၾကားသိထားပါတယ္။

ကူညီၿပီး အလင္းေျပပးၾက ပါဦးေနာ္ ေၾကးဇူးပါ႐ြင္ ကားနံပါတ္ကိုေတာ့ ေအာက္ဆင္း ၾလႇင္ ဓာတ္ပုံ ႐ိုက္ၿပီး ထပ္တင္ေပး ပါမယ္႐ြင့္

Jessie

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 5 =