ကမာၻ႔ အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံ အျဖစ္ကေန ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္ ေျမာက္ၿပီ

ကမာၻ႔ အဆင္းရဲဆုံးႏိုင္ငံ အျဖစ္ကေန ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္ ေျမာက္ၿပီ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခင္က ကဲ့သို႔ ဝင္ေငြ အနိမ့္ဆုံး အဆင့္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အလယ္အလတ္အဆင့္ဝင္ေငြနည္းႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းထဲသို႔ (Low-Middle income Countries) ပါဝင္သြားၿပီျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ကမာၻ႔ဘဏ္က ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ကို ဝင္ေငြျမင့္မားမႈ၊ အလယ္အလတ္ဝင္ေငြႏွင့္ အလယ္အလတ္အဆင့္ ဝင္ေငြနည္းႏိုင္ငံ၊ဝင္ေငြနည္းႏိုင္ငံ စသည္ျဖင့္ အဆင့္မ်ားသတ္မွတ္ခြဲျခားထားကာ ယခင္က ျမန္မာကို ဝင္ေငြအနိမ့္ဆုံးအဆင့္စာရင္းထဲသို႔ ထည့္သြင္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ယင္းစာရင္းမွ ႐ုန္းထြက္ သြားႏိုင္ၿပီး အလယ္အလတ္အဆင့္ဝင္ေငြနည္းႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းထဲသို႔ တက္လွမ္းသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ သြားျခင္းႏွင့္အတူ ယခင္ကရရွိခဲ့တဲ့ ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ေပးတဲ့ အခြင့္အေရးအပါအဝင္ အခြင့္အေရး အခ်ိဳ႕ကို ဆုံးရႈံးသြားမယ္လို႔ သိရ ပါတယ္။

ကမာၻ႔ဘဏ္က ျမန္မာကို ယခင္က ေခ်းေငြေခ်း ေပးရာတြင္ အတိုးႏႈန္းအား ဝ.၇၅ျဖင့္ ေခ်းေပးေသာ္လည္း ယခုမူ အတိုးႏႈန္း မွာ ၂ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သြားၿပီဟု စီမံ၊စီးပြား၊စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ေျပာပါတယ္။

ယခုလို အဆင့္တက္လာျခင္းသည္ ျမန္မာအစိုးရက ႐ုန္းထြက္ရန္ႀကိဳးစားေနသည့္ Least developed countries ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံးႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းမွ ထြက္ႏိုင္ေရးတြင္လည္း မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ဟု ကုန္သည္စက္မႈလုပ္ငန္းအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠဌ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက သူ႔အျမင္ ကိုေျပာပါတယ္။

crd : whitesone

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three + ten =