ျမန္မာသည္ ဝင္ေငြ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ အလယ္အလတ္ ႏိုင္ငံအဆင့္ သို႔ ေရာက္ရွိ

ျမန္မာသည္ ဝင္ေငြ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ အလယ္အလတ္ ႏိုင္ငံအဆင့္ သို႔ ေရာက္ရွိ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခင္ကကဲ့သို႔ ဝင္ေငြအနိမ့္ဆုံးအဆင့္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အလယ္အလတ္ အဆင့္ ဝင္ေငြနည္းႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းထဲသို႔ (Low-Middle Income Countries) ပါဝင္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း က်င္းပၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြင္း အစိုးရတာဝန္ရွိသူ၏ တင္ျပေျပာၾကားခ်က္မ်ား အရ သိရွိရသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္က ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ၏ စီးပြားေရးကို ဝင္ေငြျမင့္မားမႈ၊ အလယ္အလတ္ဝင္ေငြႏွင့္ အလယ္အလတ္အဆင့္ ဝင္ေငြနည္းႏိုင္ငံ၊ ဝင္ေငြနည္းႏိုင္ငံ စသည္ျဖင့္ အဆင့္မ်ားသတ္မွတ္ခြဲျခားထားကာ ယခင္က ျမန္မာကို ဝင္ေငြအနိမ့္ဆုံး အဆင့္စာရင္းထဲသို႔ ထည့္သြင္းထားသည္။

ျမန္မာအေနျဖင့္ ယခုအဆိုပါစာရင္းမွ ႐ုန္းထြက္ သြားႏိုင္ကာ အလယ္အလတ္အဆင့္ ဝင္ေငြနည္းႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းထဲသို႔ (Low-Middle Income Countries) တက္လွမ္းသြား၍ တစ္ဖက္တြင္လည္း ယခင္ကရရွိခဲ့သည့္ ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ေပးသည့္ အခြင့္အေရးအပါအဝင္ အခြင့္အေရးအခ်ိဳ႕ကို လက္လႊတ္ ဆုံးရႈံးေပးရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းပါ သိရွိရသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္က ျမန္မာကို ယခင္က ေခ်းေငြေခ်းေပး ရာတြင္ အတိုးႏႈန္းအား ဝ.၇၅ ျဖင့္ေခ်းေပးေသာ္လည္း ယခုမူ အတိုးႏႈန္းမွာ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေနၿပီဟု စီမံ၊စီးပြား၊စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို အစီရင္ခံတင္ျပထားသည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ကုန္သည္စက္မႈလုပ္ငန္းအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠဌ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက “အမ်ားနားလည္ေအာင္ေျပာရရင္ ႏိုင္ငံက အဆင့္တက္လာတယ္ေပါ့။ အရင္က ဝင္ေငြနည္းႏိုင္ငံ၊ အခု အလယ္အလတ္အဆင့္ဝင္ေငြနည္းႏိုင္ငံျဖစ္သြားတယ္ေပါ့။

ဒါ့ေၾကာင့္ အရင္က ေပးတဲ့အတိုးနဲ႔ မရေတာ့ဘဲ အတိုးျမင့္ သြားတယ္ေပါ့။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံဟာ အရင္လိုမဟုတ္ေတာ့ဘဲ အဆင့္တက္လာတဲ့အတြက္ ေခ်းေငြေတြပိုရမယ္။ ယုံၾကည္တဲ့သူ ပိုတိုးလာမယ္ စတဲ့ အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီး ရလာလိမ့္မယ္” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ျမန္မာအစိုးရက ႐ုန္းထြက္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ Least Developed Countries ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံးႏိုင္ငံမ်ားစာရင္းမွ ထြက္ႏိုင္ေရးတြင္လည္း မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ဟုပါ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက သူ႔အျမင္ ကိုေျပာသည္။

crd : blacker

Add a Comment

Your email address will not be published.

1 × one =