“အဆိပ္အားလုံး ရဲ႕ ေျဖေဆး ဘုရင္ ေႁမြေဟာက္ပင္” (ရွယ္ထားၾကပါ)

“အဆိပ္အားလုံး ရဲ႕ ေျဖေဆး ဘုရင္ ေႁမြေဟာက္ပင္” (ရွယ္ထားၾကပါ)

ေႁမြေဟာက္ ကိုက္လို႔ကေတာ့ ေႁမြေဟာက္ သာမက ကင္းမီးေကာက္ ကိုက္ တာပါ ေပ်ာက္တဲ့ ေႁမြဆိပ္ ေျပ႐ြက္ လိုအပ္သူမ်ား ရွယ္ႏိုင္၏။ ျပန္လည္မွ်ေဝ ပါသည္။ ေႁမြဆိုး အပါအဝင္အဆိပ္ေျပသည့္ ေႁမြေဟာက္ပင္ ေႁမြဆိုးမ်ား အကိုက္ခံ ရပါက မိနစ္ပိုင္းအတြင္း အဆိပ္ေျပေစသည့္ အ႐ြက္။ အေခါက္။ အသီးမ်ား အဆင္သင့္ရွိထားရန္လိုေပမည္။

ေဆးနည္း ေတြ သိထား႐ုံျဖင့္ မျဖစ္ပါ။ ေျမာက္ဒဂုံတြင္ ေႁမြေပြး မေတြ႕ရေသာ္လည္း ေႁမြေဟာက္ ေတြရွိေနရာ လူကဦးေန သျဖင့္ ျပသနာ မရွိေသး။ ဒါေၾကာင့္ စိုက္လို႔ရေသာ အဆိပ္ အားလုံးေျပေစသည္ဆိုသည့္ နဂၤါးႏိုင္ရာဇာပင္ ကို စုံစမ္းရာ ရလာသည္ကေတာ့ ေႁမြေဟာက္ပင္။

ေႁမြေဟာက္ပင္ သည္ႏြယ္ပင္မ်ိဳး မဟုတ္။ မတ္ေထာင္ႏိုင္ေသာ အပင္လည္းမဟုတ္။ ေပါက္ခါ စတြင္ ႏွစ္ေပခန႔္ မတ္ေထာင္ ေနၿပီး အပင္ငိုက္က်သြားကာ ေျမႏွင့္ထိေသာအဆစ္မွ အျမစ္ထြက္။ အတက္ထြက္လာၿပီး အပင္ပြါးေနသည့္ အပင္မ်ိဳး ျဖစ္၍ ၾကာလာေတာ့ အုံႀကီးခ်ဳံ ႀကီးျဖစ္လာသည္။

အ႐ြက္သည္ ခံတက္႐ြက္ ထက္ဗ်က္ႀကီးကာ မ်က္ႏွာဘက္တြင္ထင္ထင္ရွားရွား အလယ္တြင္ အမဲစက္ ရွိေသာေၾကာင့္ ေႁမြေဟာက္လွ်ာႏွင့္တူသည္ဆိုကာ ေႁမြေဟာက္ပင္ ဟုေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု ေႁမြေဟာက္ပင္ မွာစိုက္ရတာ လြယ္ကူ ပြါးမ်ားသည္ဆိုေသာ္လည္း ရွားပါးေသာ အပင္ျဖစ္ေနသည္ ေႁမြေဟာက္ပင္ ၏ေဆးစြမ္းကိုမသိသျဖင့္ လာေပးသူအား ျပန္ေမးျမန္းရသည္။

သူကလည္း ေဆးကုစားသူမဟုတ္။ ဝါသနာအရ ေဆးကုေပးသူျဖစ္သည္။ ေႁမြေဟာက္႐ြက္ သည္ ေႁမြဆိုး မ်ားႏွင့္ အဆိပ္ ရွိသည့္ ကင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အျခား ေရာဂါ မ်ားေပ်ာက္ကင္းသည္။ ကုသခဲ့ေသာအဆိပ္ႏွင့္ေရာဂါမ်ားကေတာ့ ကင္းၿမီး ေကာက္ ႏွင့္ကင္းေျခမ်ား ကိုက္သူမ်ားကို အ႐ြက္ထုေထာင္း။ သတၱဳရည္ကို အနာထဲညႇစ္ထည့္။ အနာဝအား ညႇစ္ဖတ္ အ႐ြက္ ႏွင့္အုပ္ထားပါက အခ်ိန္တိုအတြင္း သက္သာေပ်ာက္ကင္းသည္။

အဖုအက်ိတ္နာမ်ားကို အရည္လိမ္း။ အ႐ြက္ကပ္ ေပးျခင္းျဖင့္မၾကာမီေပ်ာက္သည္။ မ်က္ႏွာ တြင္ ဆင္ဝက္ၿခံႀကီးကဲ့သို႔ အဘုႀကီးမ်ားအၿပဳံ လိုက္ေပါက္ေနျခင္းကို သတၱဳရည္ လိမ္း။ အ႐ြက္ေပးရာ မၾကာခင္ ေပ်ာက္သည္။

ထူးျခားသည့္ ကုသေပးမႈတခုမွာ ေျမာက္ဒဂုံေန လုပ္သား တဦးမွာ ပါးတြင္အနာျဖစ္ရာမွ အတြင္းစားသြာၿပီး အေရျပား သာ က်န္ေတာ့ရာ ေဆး႐ုံျပ ကုသေသာ္လည္း မသက္သာ ေသာေၾကာင့္ ပါးအျပင္မွာ အ႐ြက္ေန႔ ညကပ္ခိုင္းရာ သုံးလ ခန႔္တြင္ ေပ်ာက္ကင္းသြားသည္။ ေႁမြဆိုး အကိုက္ခံရပါကလည္း သတၱဳရည္ ညႇစ္ထည့္။ အ႐ြက္ ကပ္ထားရမည္ဟု သိထားေသာ္ လည္း သူ၏ေရွ႕တြင္ ေႁမြဆိုးကိုက္ခံရမႈ မရွိ၍ မကု သဘူးေသးဟု ဆိုပါသည္။

ေႁမြဆိုး ကိုက္ခံရပါက ေဆး႐ုံ သြားရန္ ျပင္ဆင္ ေနသည့္အခ်ိန္အတြင္း ေဆး အလြယ္တကူရွိပါလွ်င္ ႀကိဳတင္ ကုသထားပါက ပိုမိုအဆင္ေျပႏိုင္ပါသည္။ သိသူ ရွိပါက ေခၚမန႔္မွတဆင့္ အလင္းျပေပးၾကပါ။

crd : blacker