၂၀၂၀ ဇြန္လ (၈)ရက္ မွ ၊ (၁၅)ရက္အတြင္း ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ ယၾတာ ျပဳရန္

၂၀၂၀ ဇြန္လ (၈)ရက္ မွ ၊ (၁၅)ရက္အတြင္း ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ ယၾတာ ျပဳရန္

မိတ္ေဆြမ်ား အားလုံးအတြက္

၂၀၂၀ ဇြန္လ (၈)ရက္မွ ၊ (၁၅)ရက္ အတြင္း

ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ ယၾတာျပဳရန္

(၁)ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

အကြၽႏ္ုပ္၏ ဣဌသေဘာေဆာင္သည့္ ေကာင္းေသာ ေဟာခ်က္မ်ား မွန္ကန္၍ ၊ အနိဌသေဘာေဆာင္သည့္ မေကာင္းေသာေဟာခ်က္မ်ား တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲမွားပါေစသတည္း။ …. ။

မိတ္ေဆြတို႔၏ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို အစဥ္ လိုလားေသာ

မင္းသိမ္းခိုင္ (ေ႐ႊရမ္းထူးလင္း)

အေနာက္ေတာင္မုတ္သုန္ေလမ်ား ၊ မိုးစက္မိုး ေပါက္မ်ားေၾကာင့္ ဆြတ္ပ်ံ႕ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာေကာင္းလွေသာ မိုးဦးကာလ ဇြန္လ ၏ေန႔ရက္မ်ား

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 8 =