ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕ မွာ တိုက္ခတ္ သြားတဲ့ ေလဆင္ႏွာေမာင္း (႐ုပ္သံဖိုင္) ေၾကာက္စရာ ႀကီးပါလား

ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕ မွာ တိုက္ခတ္ သြားတဲ့ ေလဆင္ႏွာေမာင္း (႐ုပ္သံဖိုင္) ေၾကာက္စရာ ႀကီးပါလား

7.6.2020 ေန႔ ညေန 3 နာရီခြဲခန႔္အခ်ိန္တြင္ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕အတြင္း ေလဆင္ႏွာေမာင္း တိုက္ခတ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ေလဆင္ႏွာေမာင္းနဲ႔အတူ မိုးပါျပင္းထန္စြာ ႐ြာခ်ခဲ့ပါတယ္။

လူေနအေဆာက္အအုံမ်ား ပ်က္စီးခဲ့ပီး လူေသဆုံး မႈေတာ့ မရွိဘူး လို႔လည္း ကနဦးသတင္းအရသိရပါတယ္။ ယခုလိုမိုးဦးရာသီမွာ မိုးသီးမ်ားေႂကြက်ျခင္း ကုန္းတြင္းအပူပိုင္းေလေပြမ်ား ေလျပင္းမ်ားတိုက္ခတ္ျခင္း၊ မိုးတိမ္ေတာင္မ်ားျဖစ္ေပၚပီး မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီရက္ပိုင္းမွာပဲ မိုးႀကိဳးပစ္လို႔ လူေတြ အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ေသၾကသလို ကြၽဲႏြားေတလည္း မိုးႀကိဳး ထိမွန္ပီးေသဆုံးကုန္ၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရာသီဥတုဟာ သစ္ေတာ ျပဳန္တီးျခင္း ကမာၻႀကီးပိုမိုပူျပင္းလာျခင္းနဲ႔အတူ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ပိုမိုဆိုး႐ြားလာေနပီဆိုတာ မ်က္ျမင္သက္ေသျဖစ္ပါတယ္။

အရင္က ၾကားသာ ၾကားဖူးခဲ့ပီး မႀကဳံးဖူး မျမင္းဖူး မၾကားဖူးခဲ့တာေတြ ၾကားေန ေတြ႕ေနၾကရပါပီ။ မိုး႐ြာေနစဥ္ မိုးအုံ႔ေနစဥ္ မိုးသက္ေလျပင္းက်ေရာက္ေနစဥ္ေတြမွာ လွ်ပ္ကူးႏိုင္တဲ့ပစၥည္းမ်ား မကိုင္တြယ္ မသုံးၾကဖို႔ ဟင္းလင္းျပင္မွာ မေနၾကဖို႔ သစ္ပင္ႀကီး အေဆာက္အအုံးႀကီးမ်ားနား မေနၾကဖို႔ လို ပါတယ္။

အားလုံး ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းေဝးၾကပါေစဗ်ာ။ ေလဆင္ႏွာေမာင္းတိုက္ခတ္တာ ဗဟုသုတ အျဖစ္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။

ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕မွာ တိုက္ခတ္ သြားတဲ့ ေလဆင္ႏွာေမာင္း ႐ုပ္သံဖိုင္။ ေၾကာက္စရာႀကီးပါလား

7.6.2020 ေန႔ ညေန 3နာရီခြဲခန႔္အခ်ိန္တြင္ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕အတြင္း ေလဆင္ ႏွာေမာင္းတိုက္ခတ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ေလဆင္ႏွာေမာင္းနဲ႔အတူ မိုးပါျပင္းထန္စြာ ႐ြာခ်ခဲ့ပါတယ္။

လူေနအေဆာက္အအုံ မ်ား ပ်က္စီးခဲ့ပီး လူေသဆုံးမႈေတာ့ မရွိဘူးလို႔လည္း ကနဦးသတင္းအရသိရပါတယ္။ ယခုလိုမိုးဦးရာသီမွာ မိုးသီးမ်ားေႂကြက်ျခင္း ကုန္းတြင္းအပူပိုင္းေလေပြမ်ား ေလျပင္းမ်ားတိုက္ခတ္ျခင္း၊ မိုးတိမ္ေတာင္မ်ားျဖစ္ေပၚပီး မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္း တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီရက္ပိုင္းမွာပဲ မိုးႀကိဳးပစ္လို႔ လူေတြအစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ေသၾကသလို ကြၽဲႏြားေတ လည္း မိုးႀကိဳးထိမွန္ပီးေသဆုံးကုန္ၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရာသီဥတုဟာ သစ္ေတာ ျပဳန္တီးျခင္း ကမာၻႀကီးပိုမို ပူျပင္းလာျခင္းနဲ႔အတူ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုဆိုး႐ြားလာေနပီဆိုတာ မ်က္ျမင္သက္ေသျဖစ္ပါတယ္။

အရင္က ၾကားသာၾကားဖူးခဲ့ပီး မႀကဳံးဖူး မျမင္းဖူး မၾကားဖူးခဲ့တာေတြ ၾကားေန ေတြ႕ေနၾကရပါပီ။ မိုး႐ြာေနစဥ္ မိုးအုံ႔ေနစဥ္ မိုးသက္ေလျပင္းက်ေရာက္ေနစဥ္ေတြမွာ လွ်ပ္ကူးႏိုင္တဲ့ပစၥည္းမ်ား မကိုင္တြယ္ မသုံးၾကဖို႔ ဟင္းလင္းျပင္မွာ မေနၾကဖို႔ သစ္ပင္ႀကီး အေဆာက္အအုံးႀကီးမ်ားနား မေနၾကဖို႔ လို ပါတယ္။

အားလုံး ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေဝးၾကပါေစဗ်ာ။ ေလဆင္ ႏွာေမာင္း တိုက္ခတ္တာ ဗဟုသုတအျဖစ္ တင္ေပးလိုက္ ပါတယ္ဗ်ာ။

crd : alanzayar

Add a Comment

Your email address will not be published.