ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္ ၿပီးဆုံးသြား ခဲ့သည့္ နယူဇီလန္တြင္ ခပ္ခြာခြာ ေနထိုင္ျခင္းကို အဆုံးသတ္

ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္ ၿပီးဆုံးသြား ခဲ့သည့္ နယူဇီလန္တြင္ ခပ္ခြာခြာ ေနထိုင္ျခင္းကို အဆုံးသတ္

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္ ၿပီးဆုံးသြား ခဲ့သည့္ နယူဇီလန္ႏိုင္ငံတြင္ ခပ္ခြာခြာေနထိုင္ျခင္း (Social Distancing) ကို အဆုံးသတ္…

နယူးဇီလန္သည္ Covid-19 ျဖစ္ပြားမႈ ႏွင့္ ကုသဆဲ လူနာ မရွိေတာ့သျဖင့္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ျပသခဲ့ၿပီးေနာက္ ကန႔္သတ္ထားေသာ လူအမ်ားၾကား ခြာခြာေနရန္ ကန႔္သတ္ထားမႈမ်ားကို ယေန႔တြင္ အဆုံးသတ္လိုက္ ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ထပ္မံျဖစ္ပြားႏိုင္မႈ ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ နယ္စပ္မ်ားအား တင္းက်ပ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ခ်မွတ္ထားမႈမွအပ ယေန႔ည သန္းေခါင္တြင္ ပုံမွန္ေနထိုင္သြားလာႏိုင္မည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Jacinda Ardern က ယေန႔ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေတာင္ပစိဖိတ္ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည့္ နယူဇီလန္သည္ ေရာဂါပိုးကို ေအာင္ျမင္စြာအျမစ္ျပတ္ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္သည့္ ကမာၻေပၚရွိ ႏိုင္ငံအနည္းငယ္အနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဗိုင္းရပ္စ္ကို ႏွိမ္နင္းဖို႔ နည္းမ်ိဳးစုံကို အသုံးျပဳခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္က ေရာဂါပိုးကို အေဝးကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ လုံၿခဳံစြာ ေမာင္းထုတ္ႏိုင္ဖို႔ပါ။ အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ စီးပြားေရး ျပန္လည္နာလန္ထူလာေအာင္ ဦးေဆာင္ေနၿပီ” ဟု ဝယ္လင္တန္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Ardern က ေျပာသည္။

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိက ပြဲအခမ္းအနားမ်ားကို ပိတ္ပင္ ကန႔္သတ္ခ်က္မရွိဘဲ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လက္လီႏွင့္ ဧည့္ခံႀကိဳဆိုေရးက႑မ်ားကိုလည္း ပုံမွန္အတိုင္း လည္ပတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းအားလုံး ျပန္လည္စတင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူမက ေျပာသည္။

“နယူးဇီလန္မွာ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈကို အျမစ္ျဖတ္ႏိုင္ ခဲ့ၿပီလို႔ ကြၽန္မတို႔ ယုံၾကည္ထားပါတယ္” ဟု Ardern က ေျပာသြားခဲ့သည္။

ေနာက္ဆုံးက်န္ရွိေနေသာ COVID-19 လူနာ ေရာဂါသက္သာ ေပ်ာက္ကင္းသြားခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ႏိုင္ငံတြင္ ယခုအခါ COVID-19 လူနာ လုံးဝ မရွိေတာ့ေၾကာင္း က်န္းမာေရး အာဏာပိုင္မ်ားက ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

နယူးဇီလန္သည္ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈကို တားဆီး႐ုံမွ်မက ရွင္းလင္းျပတ္ သားေသာ ဖ်က္သိမ္းေရး နည္းဗ်ဴဟာကို က်င့္သုံးခဲ့သည္။ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွအပ လူတိုင္းကို အိမ္မ်ားတြင္သာ ေနထိုင္ေစၿပီး ကမာၻေပၚတြင္ အတင္းက်ပ္ဆုံးေသာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

Teacher Marie Kaas-Larsen questions her pupils in a classroom rearrangered for social distancing at the Norrebro Park primary school in Copenhagen, Denmark on April 29, 2020. – Denmark was the first country in Europe to reopen its schools for the youngest pupils on April 15. In addition to practicing social distancing and regular handwashing, classes must be held outdoors as much as possible to limit the spread of the virus. (Photo by Thibault Savary / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by Thibault Savary has been modified in AFP systems in the following manner: [April 29, 2020] instead of [April 30, 2020]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require. (Photo by THIBAULT SAVARY/AFP via Getty Images)

သတင္းခုနစ္ပတ္ၾကာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ အဆုံးသတ္ ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆုံး က်န္ရွိေသာ ကန႔္သတ္မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ အစိုးရအဖြဲ႕က ဇြန္လ ၈ ရက္တြင္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

“နယူးဇီလန္မွာ ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဖယ္ရွားပစ္ လိုက္ၿပီလို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းဟာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု မဟုတ္ေသးပါဘူး၊ ဒါက အၿမဲတမ္းအားထုတ္မႈပဲ” ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥ Ardern က ေျပာၾကားသည္။

နယ္ေျမပိတ္ဆိုမႈမ်ားက ကမာၻလွည့္ခရီးသြား လုပ္ငန္းက႑ကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေနၿပီး ေရာဂါကူးစက္မႈမတိုင္မီက ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြ အမ်ားဆုံး ရင္းျမစ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေဆး ရရွိခ်ိန္အထိ အျပည့္အဝ ျပန္လည္နာလန္ထူႏိုင္မည့္ အလားအလာ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

crd : blacker

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 5 =