ကိုဗစ္ မၿပီးမခ်င္း (၈၅) ႏွစ္နဲ႔ အထက္ ဘိုးဘြားမ်ား လစဥ္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ႏွစ္ေသာင္း ရမည္

ကိုဗစ္ မၿပီးမခ်င္း (၈၅) ႏွစ္နဲ႔ အထက္ ဘိုးဘြားမ်ား လစဥ္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ႏွစ္ေသာင္း ရမည္

အသက္ ၈၅ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ အဘိုးအဘြားမ်ားကို ကိုဗစ္ကာလ အပိုေဆာင္းေထာက္ပံ့ေၾကး က်ပ္ ၃၀၀၀၀ စီ ေပးအပ္မည္ဟု လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနကေျပာပါတယ္။

ယင္း အပိုေဆာင္းေထာက္ပံ့ေၾကး ကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာႏွစ္မွစကာ ႏိုင္ငံေတာ္က ၃လတစ္ႀကိမ္ ေပးအပ္သည့္ သက္ႀကီးပင္စင္ ၃၀၀၀၀က်ပ္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ ေပးအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္း ကိုဗစ္ကာလေထာက္ပံ့ေၾကး ၃၀၀၀၀ကို လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ႏွင့္ LIFT Myanmar တို႔က ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဒၚစန္းစန္းေအးက “အခုေထာက္ပံ့မႈက ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘ႑ာရန္ပုံေငြထဲကေန ေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ တစ္လတစ္ေသာင္းက်ပ္ နဲ႔ ၃လတစ္ႀကိမ္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ မဟုတ္ဘဲ။ ကိုဗစ္ကာလ သီးသန႔္အပိုေဆာင္း ေထာက္ပံ့ေၾကး ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က ေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ သက္ႀကီးပင္စင္ နဲ႔ အတူ ပူးတြဲေပးအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာပါတယ္။

အသက္ ၈၅ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ဘိုးဘြားမ်ားအေနျဖင့္ ယခုကိုဗစ္ကာလတြင္ ပုံမွန္ခံစားေနၾကျဖစ္သည့္ လူမႈေရးပင္စင္အျပင္ ယခုအပိုေဆာင္းေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးတို႔ကို ရရွိခံစားရမည္ျဖစ္၍ စုစုေပါင္း ၆၀၀၀၀က်ပ္ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူဦးေရ စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၈၅ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အဘိုးအဘြား ၂၀၀,၁၃၅ ဦးရွိေနၿပီး လက္ရွိတြင္ စာရင္းမ်ားေကာက္ယူေနသည့္အျပင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္မႈအခ်ိဳ႕ ကိုလည္း ျပဳလုပ္ေနၿပီလို႔ သိရပါတယ္။

crd : whitesone

Add a Comment

Your email address will not be published.