မိုင္းဖုန္း ဆရာေတာ္ႀကီး တရားထာထိုင္ေလ့ ရွိတဲ့ ဆိုေသာ ပေလာင္႐ြာတစ္႐ြာ မွ ေျခေတာ္ရာတစ္ဆူ

မိုင္းဖုန္း ဆရာေတာ္ႀကီး တရားထာထိုင္ေလ့ ရွိတဲ့ ဆိုေသာ ပေလာင္႐ြာတစ္႐ြာ မွ ေျခေတာ္ရာတစ္ဆူ

လားရႈိးၿမိဳ႕ နဲ႔ ၃၅.၅ မိုင္အေဝးမွာ မုံးေယာ္ေက်း႐ြာ ရွိပါတယ္။ မုံးေယာ္ကေန ေနာက္ထပ္ မိုင္ ၂၀ ေလာက္ဆက္သြားရင္ ပေလာင္႐ြာတစ္႐ြာ ေရာက္ပါတယ္။

လုံံ တ ႐ြာ ပါ။လုံတ႐ြာကေန ေနာက္ထပ္ ၂ မိုင္ေလာက္ ဆက္သြားရင္ လြယ္ဆန႔္ေတာင္ရွိပါတယ္။ အဲဒီ လြယ္ဆန္ ေတာင္ေပၚမွာေ တာ့ပုံ မွာျမင္ ရတဲ့ အတိုင္းေျခေတာ္ရာ ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တင္ပလႅင္ေခြေတာ္မူအရာ လည္း ရွိပါတယ္။

ပေစၥကဗုဒၶာေျခေတာ္ရာလား၊ ရဟႏၲာေျခေတာ္ရာလား ေသခ်ာမသိရေပမယ့္ လားရႈိးၿမိဳ႕က ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားၿပီ ျဖစ္တဲ့ ကန္မိန္းေက်ာင္း ဆရာေ တာ္ နဲ႔ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္တို႔ တရားက်င့္ႀကံအားထုတ္ေလ့ရွိတဲ့ေနရာလို႔ ေဒသခံမ်ားက ေျပာ ပါ တ ယ္။

crd : panpyoelat

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 − seven =