မီတာခ မ်ား တိုးေကာက္ေသာ္ လည္း က်ပ္ဘီလီယံ နဲ႔ ခ်ီ အရႈံးေပၚေနဆဲ ဟု လွ်ပ္စစ္ အတြင္းဝန္ေျပာ

မီတာခ မ်ား တိုးေကာက္ေသာ္ လည္း က်ပ္ဘီလီယံ နဲ႔ ခ်ီ အရႈံးေပၚေနဆဲ ဟု လွ်ပ္စစ္ အတြင္းဝန္ေျပာ

ျမန္မာျပည္ တစ္ဝန္း တႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဓာတ္အားေပ်ာက္ဆုံးမႈမ်ားလည္း ရွိေနရာ ပ်မ္းမွ် ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ေတြ႕ ရွိရသျဖင့္ ဓာတ္အားေပ်ာက္ဆုံးမႈမ်ားသည့္ ၿမိဳ႕ နယ္မ်ားသို႔ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္း၍ ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိၿပီး ဝန္ ထမ္းမ်ား ပါဝင္ ပတ္သက္မႈ ရွိပါကလည္း အေရးယူမည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ အရာရွိမ်ားက ေျပာသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္အထိ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္ပါဝင္မႈ အခ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈမ်ားအေနျဖင့္ စုစုေပါင္း တပ္ဆင္အင္အား ၆၀၃၄ မဂၢါဝပ္ ရွိၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ျဖင့္ ၃၂၆၂မဂၢါဝပ္ (၅၄) ရာခိုင္ႏႈန္း ၊သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ ျဖင့္ ၂၄၉၆ မဂၢါဝပ္ (၄၁) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ ၁၂၀ မဂၢါဝပ္ (၂) ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဒီဇယ္ျဖင့္ ၁၁၆မဂၢါဝပ္ (၂) ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ေနေရာင္ျခည္ျဖင့္ ၄၀ မဂၢါဝပ္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီး ဌာနသည္ လာမည့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ တႏိုင္ငံလုံး၏ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၂၅ -၂၀၂၆ ခုႏွစ္တြင္ တႏိုင္ငံလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည့္သုံးစြဲႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ ထား ေဆာင္႐ြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။အမ်ိဳးသား ဒီမိုက ေရစီ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရ လက္ထက္တြင္ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားခ (မီတာခ)မ်ား တိုးေကာက္ေသာ္ လည္း လွ်ပ္စစ္က႑တြင္ ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္မွ အနည္းဆုံး က်ပ္ဘီလီယံ ၁၀၀ အထိ အရႈံးေပၚေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ ရွိ ျပန္ၾကား ေရး ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရ၏ ျပည္သူ႔အတြက္ စတုတၳတႏွစ္တာ ကာလအ တြင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈမ်ားအား ရွင္းလင္းပြဲတြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးတင္ေမာင္ဦးက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

၎တို႔ ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ႏွစ္စဥ္ က်ပ္ဘီလီယံ ၇၀၀ ခန႔္ စိုက္ထုတ္ သုံးစြဲခဲ့ရာ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူ လိုင္လတြင္ ဓာတ္အားခႏႈန္းထားတခ်ိဳ႕ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ယခင္ကေလာက္ အရႈံးမေပၚေသးေသာ္လည္း ဆက္လက္ အရႈံးျပေနဆဲဟု ဆိုသည္။ ဦးတင္ေမာင္ဦးက “ဒီႏွစ္မွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔က ျမတ္တယ္လို႔ မေျပာပါဘူး။ ရႈံးေတာ့ ရႈံးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အရႈံးနည္း သြား ပါၿပီ။ အရင္လို ေတာ့ မရႈံးပါဘူး။ တႏွစ္လုံးမွ ဘီလီယံ ၁၀၀၊ ၂၀၀ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ေတာ့ ရႈံးႏိုင္ပါေသးတယ္”ဟု သ တင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာသည္။

အစိုးရ က ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ လွ်ပ္စစ္က႑မွ က်ပ္ ၃၂ ဘီလီယံ အျမတ္ေငြရရွိရန္ ခန႔္မွန္းထား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္ တြင္ မိုးေနာက္က်သျဖင့္ ဆည္ေရ ရရွိမႈ နည္းသည့္အခါ ေရအား လွ်ပ္စစ္ လိုသေလာက္ မထုတ္ႏိုင္မီ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ကို ပိုမိုေမာင္းႏွင္ရသျဖင့္ ယခုလို အရႈံးႏွင့္ ဆက္၍ ရင္ဆိုင္ ေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္း၌ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ မႈကို စြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ထုတ္လုပ္ လ်က္ရွိရာ အစိုးရပိုင္ ေရအား လွ်ပ္စစ္မွ တယူ နစ္လွ်င္ ၁၂ က်ပ္၊ ပုဂၢလိကပိုင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ ၇၂ က်ပ္၊ ေနေရာင္ျခည္ စြမ္းအင္မွ ထုတ္ယူပါက ၁၉၅ က်ပ္၊ အပူစြမ္းအင္ မွ ထုတ္ယူပါက က်ပ္ ၁၅၀ႏွင့္ ၁၉၀ ၾကားတြင္ က်သင့္ေၾကာင္း အထက္ပါ အရာရွိက ေျပာသည္။

REF: ဧရာ၀တီ

Add a Comment

Your email address will not be published.

8 + 8 =