ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္သည္ ဝူဟန္ သားငါးေစ်းမွ စတင္ ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ဝန္ခံ

ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္သည္ ဝူဟန္ သားငါးေစ်းမွ စတင္ ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ဝန္ခံ

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုးသည္ ဝူဟန္ သားငါးေဈးတန္း မွ လာသည္ဟု ပထမက ယူဆမိေသာ္လည္း ယခုမူ ဝူဟန္ေစ်းသည္လည္း ေရာဂါပိုးကူးစက္ခံလိုက္ရသည့္ေနရာသာ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစင္တာမွ ၫႊန္ ၾကားေရးမႉးဂူဖူက ေျပာၾကား လိုက္သည္။

ေရာဂါပိုးသည္ ဝူဟန္ေဈးထဲတြင္ ေရာင္းခ်ေန သည့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားထံမွ လာသည္ဟု အဆိုပါပညာရွင္ကပင္ ၿပီးခဲ့သည့္လပိုင္းက ေျပာၾကားခဲ့သျဖင့္ ယခု ဝန္ခံခ်က္မွာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ျဖစ္ေနသည္။

၎၏ ကနဦးေျပာၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ပင္ယင္းေဈးကို အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕က ပိတ္ပစ္ၿပီး သန႔္ရွင္းေရး အႀကီးအက်ယ္လုပ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္က ထိုသို႔တရားဝင္ ေျပာလိုက္သျဖင့္ တစ္ကမာၻလုံးရွိလူမ်ားကလည္း ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားသည့္လုပ္ငန္းကိုသာ အာ႐ုံစိုက္လာၾကသည္။ ေရာဂါပိုးသည္ လူမွ တိရစာၦန္သို႔ ကူးစက္သြားျခင္းမ်ိဳး ယခင္ကလည္း ရွိဖူးသျဖင့္ ဂူဖူ၏ေျပာၾကားခ်က္သည္ အစပိုင္းတြင္ အဓိပၸာယ္ရွိသေယာင္ျဖစ္ေနသည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းေဈးထဲရွိ တိရစာၦန္မ်ား၏နမူနာကိုယူၿပီး စစ္ေဆးထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တ႐ုတ္အစိုးရက အမ်ားအားေဝမွ်မေပးသည့္ အခါ တ႐ုတ္၏ေျပာၾကားခ်က္ကို အမ်ားက သံသယဝင္လာၾကသည္။ ယခုအခါတြင္မွ ဂူဖူက အထက္ပါ တိရစာၦန္မ်ား၏နမူနာမ်ားတြင္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး မေတြ႕ရေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေရႏုတ္ေျမာင္းအပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္မွ ရယူထားသည့္ နမူနာမ်ားတြင္သာ ေရာဂါပိုးကို ေျခရာခံမိ ေၾကာင္းေျပာလာသည္။

ထို႔အတူ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလခန႔္ ကတည္းက ဥေရာပသို႔ ျပန႔္ႏွံ႔ေရာက္ရွိ ေနျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပင္သစ္ ေဆးသိပၺံပညာရွင္မ်ားက ေဖာ္ထုတ္ထားသည္။

ျပင္သစ္ေဆးပညာရွင္မ်ားက လူနာေပါင္း ၂၅၀၀ တို႔၏ ရင္ဘတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဓာတ္မွန္မ်ားကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ေလ့လာရာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ႏွင့္ ၁၈ ရက္အၾကား လူနာတစ္ဦးတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္၏ ေရာဂါလကၡဏာႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ လကၡဏာမ်ား အဆုပ္တြင္ျဖစ္ေပၚေနျခင္းကို သိရွိခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းရက္အပိုင္းအျခားသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ တြင္ ပထမဆုံးေသာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ အတည္ျပဳလူနာေတြ႕ရွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္ထက္ ၂ လခန႔္ေစာေနသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဝူဟန္ၿမိဳ႕က ပထမဆုံး ကိုဗစ္-၁၉ အတည္ျပဳလူနာ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည့္ရက္မွာ ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔ျဖစ္သည္။

crd : blacker

Add a Comment

Your email address will not be published.