ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ ဆရာ္ေတာ္ ႀကီး ၏ အံဖြယ္ ေျခရာေတာ္ အေၾကာင္း (မွ်ေဝျခင္း ျဖင့္ ကံလာဘ္ပြင့္ႏိုင္ ပါေစ)

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ ဆရာ္ေတာ္ ႀကီး ၏ အံဖြယ္ ေျခရာေတာ္ အေၾကာင္း (မွ်ေဝျခင္း ျဖင့္ ကံလာဘ္ပြင့္ႏိုင္ ပါေစ)

မဟာ ေဗာဓိၿမိဳင္ ဆ ရာ ေတာ္ ႀကီး ဘု ရား ႀကီး ၏ အံ့ ဖြယ္ အ မွတ္ သ ညာဂုဏ္ ေတာ္ ရ ခဲ လွ ေသာ လူ႔ ဘ ဝ ကိုတန္ ဖိုး ရွိ စြာ အသုံး ခ် ႏိုင္ ေတာ္ မူ ေသာ ဆရာ ေတာ္ ႀကီး..

ႀကဳံ ရ ခဲ ေသာ ျမတ္ ဗု ဒၶ ၏ သာ သ နာ ကို အ မိ အ ရ လက္ ဆုပ္ လက္ ကိုင္ မိ မိ သိ ရွိ သြား ေတာ္ မူေသာ ဆ ရာ ေတာ္ ႀကီး ဝိမုတၱိ သုခ အ ရ သာ ကို သႏၵိ႒ိက လက္ ေတြ႕ ခံ စား ႏိုင္ ေလ ေသာ ဆ ရာ ေတာ္ ႀကီး ျမတ္ဘုရား သာသနာေတာ္ သည္ စိတ္ကူးယဥ္ ဒ႑ာရီ မဟုတ္ လက္ေတြ႕ က် ေသာ သာသနာေ တာ္ အျဖစ္ သက္ေသျပ ေတာ္မူ ေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး

ယခုအခါ ဝိပႆနာ တရားကို အားထုပ္ ရန္ တြန႔္ဆုတ္ ၍ ေနၾကေသာ ေယာဂီ သူေတာ္စဥ္ မ်ားအား မဂၢင္ ရွစ္ပါး ရွိေသာ သာသနာ ေတာ္ သည္ ဘယ္ေသာခါ မွ အရိယာ မဆိတ္သုဥ္း ေၾကာင္း ေဟာေျပာျပသ က်င့္ႀကံ ေရွ႕သြာ းျပဳေသာ ဆရာေတာ္ႀကီး က်န္ေသာ ဂုဏ္ပုဒ္ တို႔ကို မ ေျပာ လို ပါ ဘူး

ဆြမ္းခံသြား ဆြမ္းခံျပန္ အမွန္ သညာ ေလး ကို ပဲ ဖူးေမွ်ာ္ ၾကည္ ညိဳ ၾကည့္ ၾက ပါ အုံး….

ဓမၼရံသီအရွင္ကဝိႏၵ (မိုးကုတ္)

Add a Comment

Your email address will not be published.

16 + twelve =