ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ႀကိဳးဆြဲခ်ေသဆုံးမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးဇနီး ျဖစ္သူမွ လူေတြထင္သလိုမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာ (႐ုပ္သံဖိုင္)

ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ႀကိဳးဆြဲခ်ေသဆုံးမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးဇနီး ျဖစ္သူမွ လူေတြထင္သလိုမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာ (႐ုပ္သံဖိုင္)

(၈.၆.၂၀၂၀)ရက္ညေန၅နာရီခန႔္က ကိုလင္းထြန္းေက်ာ္(ခ)ေပါက္ႀကီး သည္ အျမင့္(၁၀)ေပခန႔္ ရွိ ေနအိမ္မီးဖိုခန္း အထပ္ခိုးမွအရွည္(၄)ေပခန႔္၊(၁)မတ္လုံးခန႔္ရွိအျပာေရာင္ႀကိဳးႏွင့္ႀကိဳးဆြဲခ်ကာ(၅)လက္မခန႔္အကြာ တြဲေလာင္းအေနအထားျဖင့္ေသဆုံးခဲ့ပါသည္။

ခင္ပြန္းျဖစ္သူလင္းထြန္းေက်ာ္(ခ)ေပါက္ႀကီးႀကိဳးဆြဲခ်ေသဆုံးမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လူမႈကြန္ ယက္ေပၚတြင္ ေဝဖန္သံ အမ်ိဳးအမ်ိဳးျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။

ကိုလင္းထြန္းေက်ာ္ ၏ ေယာကၡမ ျဖစ္ရပ္အမွန္သိရွိေစရန္ ၎တို႔မိသားစုဝင္မ်ားထံ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ သတင္းအမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕(09774704929)မွ သြားေရာက္ေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကိုလင်းထွန်းေၾကာ် ၏ ဇနီး ျဖစ္ရပ္အမွန္သိရွိေစရန္ ၎တို႔မိသားစုဝင္မ်ားထံ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ သတင္းအမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕(09774704929)မွ သြားေရာက္ေမးျမန္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

video …

Video – Khaing Soe သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ သတင္းအမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕(09774704929 )

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × two =