အိမ္ေထာင္သည္ျဖစ္ၿပီးမွ လြတ္လပ္ခ်င္ လို႔ ကြာရွင္းေတာ့မယ္ ဆိုတဲ့ အဆိုေတာ္ ေရဗကာဝင္း (အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ပုံကိုႏွိပ္ပါ)

အိမ္ေထာင္သည္ျဖစ္ၿပီးမွ လြတ္လပ္ခ်င္ လို႔ ကြာရွင္းေတာ့မယ္ ဆိုတဲ့ အဆိုေတာ္ ေရဗကာဝင္း (အျပည့္အစုံ ဖတ္ရန္ ပုံကိုႏွိပ္ပါ)

အိမ္ေထာင္သည္ ျဖစ္ၿပီး မွ လြတ္လပ္ခ်င္ လို႔ ကြာရွင္းေတာ့မယ္ ဆိုတဲ့ အဆိုေတာ္ေရဗကာဝင္း

အိမ္ေထာင္ကြာရွင္းဖို႔ ေရဗကၠာ ဘာေၾကာင့္ ဆုံးျဖတ္ ခဲ့တာလဲ?

“ႏွလုံးသား ေရာ ၊ ဦးေႏွာက္ ေရာ ႏွစ္ခုစလုံး အလုပ္လုပ္ မွ လူတစ္ေယာက္ကို အသက္ရွင္ေနတယ္ လို႔ ေျပာလို႔ရမွာပါ။ တစ္ခုကပဲ ရွင္ၿပီး တစ္ခုက ေသေနရင္ေတာ့ တစ္ခုခု ခ်ိဳ႕ယြင္းေနၿပီ။

သူ႔ ရဲ႕ အခ်ိန္ ေရာ ၊ ကိုယ့္ ရဲ႕ အခ်ိန္ကိုပါ မျဖဳန္းတီး ျဖစ္ခ်င္လို႔ လမ္းခြဲ ကြာရွင္း ခဲ့တာပါ။ ကြာရွင္း / Divorce လုပ္ဖို႔ (၄) ႏွစ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူ စဥ္းစား ခဲ့ပါတယ္” လို႔ ခင္ပြန္း နဲ႔ လမ္းခြဲလိုက္တဲ့ အေၾကာင္း ေျပာလာတဲ့ အဆိုေတာ္ ေရဗကၠာဝင္း ႏွင့္ ခဏတာ ေမးထားမႈေလးေတြကို ေအာက္က ဗြီဒီယိုမွာ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

ခရက္ဒစ္ ဆယ္လီကမာၻ