ခ႐ိုင္ ရဲမႉး႐ုံးအတြင္း အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားထံမွ ေသနတ္ႏွင္ ဖုန္း (၆) လုံး ခိုးယူခံရ

ခ႐ိုင္ ရဲမႉး႐ုံးအတြင္း အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားထံမွ ေသနတ္ႏွင္ ဖုန္း (၆) လုံး ခိုးယူခံရ

မိတၳီလာ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းဝင္းအတြင္းရွိ ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မႉး႐ုံး ဓမၼာ႐ုံထဲ တြင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ထံမွ လက္ေတာ့ပ္ အိတ္အတြင္းထည့္ထားေသာ ေသနတ္တစ္လက္ႏွင့္ ဖုန္းေျခာက္လုံး ခိုးယူခံခဲ့ရသည့္အတြက္ မိတၳီလာၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ တြင္ ရဲခ်ဳပ္၊ ဒုတိယရဲခ်ဳပ္ႏွင့္ ဦးေရး ေထာက္ ဆိုင္ရာ ရဲမႉးခ်ဳပ္အဆင့္မ်ားက တာဝန္ယူႀကီးၾကပ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ တစ္ခုလုံးအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္ပါတယ္။

ဦးစီးဌာနတြင္ ရဲမႉးခ်ဳပ္ တစ္ဦးမွ ဦးစီး၍ ႏိုင္ငံအတြင္းလုံၿခဳံေရး၊ ေထာက္လွမ္းေရး၊ မႈခင္းမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ ႀကီးၾကပ္ကန႔္သတ္ပစၥည္း မ်ား ထုတ္ေပး အပ္ႏွံျခင္း၊ စစ္ေဆးေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရးမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္ပါတယ္။

ေရးဌာနတြင္ ရဲမႉးခ်ဳပ္တစ္ဦးမွကြပ္ကဲၿပီး ရာထူးခန႔္ထားေရး၊ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနရာ ခ်ထားေရး၊ ရဲစည္းကမ္း၊ လစာစရိတ္၊ သက္သာေခ်ာင္ ခ်ိမႈႏွင့္ အၿငိမ္းစားခံစားခြင့္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ပါတယ္။ ေထာက္ဌာနတြင္ ရဲမႉးခ်ဳပ္ တစ္ဦးမွကြပ္ကဲၿပီး ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ျပင္ဆင္ေရး၊ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းေရး၊ ဘ႑ာေရးမ်ား ေဆာင္႐ြက္ပါတယ္။

ဓါတုေဗဒ စစ္ေဆးေရးဌာနကို ၫႊန္ၾကားေရးမႉးအဆင့္မွ ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲ၍ အစြန္းအထင္း/ အဆိပ္အေတာက္ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးေပးျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ အေထြေထြ ဓာတ္ခြဲစစ္ ေဆးေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ပါ တယ္။

CRD : whitesone

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + 3 =