ကိုဗ စ္ဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ကာလ ကို ႀကံ့ႀကံ့ ခိုင္ ျဖတ္သန္းႏိုင္ ဖို႔ လိုက္နာ ရမယ့္ အခ်က္မ်ား

ကိုဗ စ္ဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ကာလ ကို ႀကံ့ႀကံ့ ခိုင္ ျဖတ္သန္းႏိုင္ ဖို႔ လိုက္နာ ရမယ့္ အခ်က္မ်ား

ကိုဗစ္ ကာလ အတြင္းႏွင့္ ကိုဗစ္ ကာလ အလြန္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ဘယ္လိုျပန္လည္ တည္ေဆာက္ၾက မလဲလို႔ အခ်ိဳ႕က ေမးၾက ပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္း ရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး အမွန္ တကယ္ မည္မွ်ခံစားခဲ့ ရသည္ အေပၚတြင္ မူ တည္ ပါလိမ့္မည္ ၊ လခစား ဝန္ထမ္းေတြ ကေတာ့ စီးပြားေရး က်ဆင္း သည့္ ဒဏ္ ကို မခံစား ရႏိုင္ေသာ္ လည္း အျခား စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားမႈ႕မ်ိဳးေတြ႕ႀကဳံေတြ႕ႏိုင္ ပါ သည္။

ဘယ္ လို အေျခအေနမ်ိဳးကို ပဲ ေရာက္ေနရွိ ပါေစ ၊ မိမိ ကိုယ္ကို ေတြးၿပီး ေၾကာက္လန႔္ မေနဘဲ ကိုယ့္ဘဝ ရပ္တည္ေရး အတြက္ ကိုယ္ေလွ်ာက္ရ မည့္ လမ္းကိုသာ ဆက္ေလွ်ာက္ပါ လို႔ ကြၽန္ေတာ္ လူတိုင္း ကိုအႀကံျပဳေလ့ ရွိပါတယ္။ မနက္ျဖန္ တိုင္းဟာ သင္တို႔ဘဝ ရဲ႕ က်န္ရွိေနတဲ့ရက္ ေတြထဲက ပထမဦးဆုံးရက္ တစ္ရက္လို႔ ခံယူထားသ င့္ပါတယ္။

အကယ္၍ စုေဆာင္းထားရွိေငြ မရွိဘဲ လုပ္ကိုင္ ေနရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္ ရမည္ ဆိုပါက ေငြေရးေၾကးေရး ႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္နစ္နာခံစားရမည္မွာ မလြဲမေသြ ပါ၊ အလြန္းခဲယဥ္းစြာ ေက်ာ္ျဖတ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ကိုဗစ္ေက်ာ္ ကာလ ၌ သင့္လုပ္လက္စ လုပ္ငန္း ျပန္လည္ အသက္သြင္းဖို႔ သင့္တို႔မွာခြန္အားရွိဖို႔လို အပ္ပါတယ္။

ပညာရွိတစ္ဦး ရဲ႕ အဆိုအရ၊ ” မေမွ်ာ္လင့္ေသာ စီးပြားေရး႐ိုက္ခတ္မႈ႕ဒဏ္ မွျပန္လည္နာလန္ထူလာႏိုင္ျခင္းသည္ အျဖစ္အပ်က္ မတိုင္မီသင္ေနထိုင္ခဲ့ရသည့္ဘဝႏွင့္ ပို၍ သက္ဆိုင္သည္ ဟု တစ္ခ်ိန္ကေျပာ ခဲ့ပါသည္” ။

(၁) သင့္ဆီမွာ ၆လစာကုန္က်စရိတ္ အတြက္ ညီမွ်တဲ့ ေငြစုေဆာင္ထားျခင္းမရွိဘူးဆိုရင္ သင့္ရဲ႕နဂို မူလ လုပ္ငန္းကို နည္းလမ္း အသစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္ပါ။

(၂) ကားရွိလွ်င္ ကိုယ့္ကားကို ကိုယ္တိုင္ေရေဆး ပါ အသုံးစရိတ္ ကို ေခြၽတာ သင့္သေလာက္ ေခြၽတာပါ ။

(၃) အေရးတႀကီး မလိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို လုံးဝ မဝယ္သင့္ပါ။

(၄) အြန္လိုင္းသို႔မဟုတ္ေအာ့ဖ္လိုင္း မွ ပစၥည္းမဝယ္မီ ေစ်းႏုန္းေတြကို ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး မွဝယ္ပါ။

(၅) လက္သန႔္ေဆးရည္ အစား ဆပ္ျပာ ကို အသုံးျပဳပါ။

(၆) အေအး၊ ေဖ်ာ္ရည္မ်ား စသည့္အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားကို ေသာက္သုံးမည့္အစား ေရကို ပိုေသာက္ပါ။

(၇) လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားသုံးစြဲမႈကိုေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္သည္ ။

(၈) အေရးမႀကီး လွ်င္ ကားငွားမစီးဘဲ အမ်ားသုံးကားကို အသုံးျပဳပါ။

(၉) အင္တာနက္မွတဆင့္ဆက္လက္ေလ့လာသင္ယူၿပီးကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကိုတိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။

(၁၀) ပုံမွန္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေယာဂတရားအားထုတ္ျခင္းႏွင့္ အသက္႐ူေလက်င့္ခန္းလုပ္ပါ။

(၁၁) ၊လူမႈကြန္ယက္မ်ားကို မလိုအပ္ေသာအသုံးခ်မႈမ်ားႏွင့္ မလိုအပ္ေသာ ပို႔စ္မ်ားကိုမွ်ေဝျခင္းကိုေရွာင္ရွားရ်္ အြန္လိုင္းသုံးစြဲျခင္းကိုေလ်ာ့ပါ။

(၁၂) တစ္ခါသုံး ႏွာေခါင္းစည္း အစား အိမ္လုပ္ ႏွာေခါင္းစည္း မ်ားအသုံးျပဳပါ။

(၁၃) သင္ဘာလိုအပ္တယ္၊ ဘာမလိုအပ္ဘူး ဆိုတာ နားလည္ဖို႔လို အပ္ ပါတယ္ ။ (၁၄) ကိုယ္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ ရပ္တည္ၿပီး လုပ္ေနၾက အလုပ္ထက္ အလုပ္တစ္ခုပိုလုပ္ကာ မိမိရဲ႕ လုပ္ငန္းကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ယူပါ။

ဒုံးပ်ံသိပၸံပညာ မဟုတ္ပါဘူး၊ စည္းကမ္းပါ ၊ ကမာၻႀကီးက သင့္ကိုအေႂကြးျပန္ မဆပ္ေပမယ့္! အားလုံးအတြက္ ထြက္ေပါက္ ဆိုတာ ရွိစၿမဲပါ ။ ကိုယ္ ကိုယ္တိုင္း အားစိုက္ လုပ္ကိုင္မွ သာလွ်င္ ကိုယ္ေနရာ ကိုယ္ျပန္ ရပါလိမ့္မည္။

ေ႐ႊအိုလတ္

Add a Comment

Your email address will not be published.