ဥေရာပ (၁၁) ႏိုင္ငံ မွာ Lockdown ျပဳလုပ္ မႈ ေၾကာင့္ လူအသက္ေပါင္း (၃) သန္းေက်ာ္ကို ကယ္တင္ႏိုင္ ခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိ…

ဥေရာပ (၁၁) ႏိုင္ငံ မွာ Lockdown ျပဳလုပ္ မႈ ေၾကာင့္ လူအသက္ေပါင္း (၃) သန္းေက်ာ္ကို ကယ္တင္ႏိုင္ ခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိ…

ဥေရာပတိုက္ရွိ ႏိုင္ငံ ၁၁ ႏိုင္ငံမွာ ႀကီးမားတဲ့ ပိတ္ဆို႔ မႈ ေတြ (Lockdown) ျပဳလုပ္ခဲ့တာနဲ႔ ကုသျခင္းထက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မွာ ၾကားဝင္ဟန႔္တားမႈမရွိျခင္း (NPIs) ေတြေၾကာင့္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့လို႔ ထိခိုက္ ေသဆုံးဖြယ္ ရွိေနတဲ့ ခန႔္မွန္းေျခ လူ႔အသက္ ေပါင္း ၃.၁ သန္းကို ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ Imperial ေကာလိပ္မွ ထုတ္ျပန္တဲ့ ေလ့လာမႈစစ္တမ္း အသစ္တစ္ခုက ဆိုပါတယ္။

မတ္လ ၂ ရက္ ကေန ၂၉ ရက္အထိ ဥပေရာ ၁၁ ႏိုင္ငံ မွာ COVID-19 ကပ္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေက်ာင္းမ်ားပိတ္ထားျခင္းနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလုံး lockdown ခ်ျခင္းေတြလို အဓိကက်တဲ့ ႀကိဳတာကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းေတြကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။

လန္ဒန္ၿမိဳ႕ Imperial ေကာလိပ္ရွိ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က ျပဳလုပ္ တဲ့ အဆိုပါ ေလ့လာမႈစစ္တမ္းထဲမွာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း (NPIs) အားျဖင့္ ကပ္ေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကတဆင့္ လူ႔အသက္ေသဆုံးႏိုင္မႈျဖစ္ႏိုင္ေခ် ကိန္းဂဏန္းေတြကို တြက္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၎အဖြဲ႕ဟာ ၿဗိတိန္ ၊ စပိန္ ၊ အီတလီ ၊ ဂ်ာမနီ ႏွင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံေတြ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁ ႏိုင္ငံကို ေမ ၄ ရက္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

အဆိုပါ ကိန္းဂဏန္းေတြအရ ယင္းႏိုင္ငံေတြမွာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း မလုပ္ခဲ့ရင္လူေပါင္း ၁၂ သန္း က ၁၅ သန္းအထိ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရထားရၿပီးျဖစ္တယ္လို႔အဖြဲ႕က ခန႔္မွန္းထားပါတယ္။

ဒီကိန္းဂဏန္းေတြေပၚအေျခခံၿပီး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္ေတြ (NPIs) ျပဳလုပ္ခဲ့ တာေၾကာင့္သာ ခန႔္မွန္းေျခ လူအသက္ေပါင္း ၃.၁ သန္းကို ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔စစ္တမ္းကဆိုပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ တစ္ႏိုင္ငံနဲ႔တစ္ႏိုင္ငံ ပမာဏေတြ ကြဲလြဲမႈရွိေနေပမယ့္ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ကူးစက္မႈကို ပ်မ္းမွ် ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့က်ေစခဲ့ေၾကာင္း ၎တို႔က တြက္ခ်က္ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

“lockdown ခ်ျခင္း နဲ႔ ေက်ာင္းပိတ္ျခင္း စတဲ့ ၾကားဝင္ ဟန႔္တားမႈ အစီအစဥ္ေတြမရွိဘူးဆိုရင္ COVID-19 နဲ႔ ေသဆုံးသူအေရအတြက္ဟာ အမ်ားႀကီး ပိုသြားႏိုင္ပါတယ္ ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေလ့လာမႈအရ ဥေရာပႏိုင္ငံအားလုံးမွာ အဲဒီလို ပိတ္ဆို႔မႈေတြလုပ္ခဲ့လို႔သာ ကူးစက္မႈႏႈန္းဟာ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ကေန ေလ်ာ့က် သြားခဲ့ရတာပါ” လို႔ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ Imperial ေကာလိပ္ ၊ Jameel သိပၸံရဲ႕ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကူးစက္ ေရာဂါေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈဌာန MRC မွ ပညာရွင္ ေဒါက္တာ Samir Bhatt က ဆိုပါတယ္။

“က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ေလ့လာမႈအရ ဒီဥေရာပတိုက္မွာ အရင္က ခန႔္မွန္းထားတာထက္ ကူးစက္မႈ ပိုမ်ားႏိုင္ပါတယ္ ၊ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈကို လုံးဝ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္ထိ ဂ႐ုစိုက္မႈေတြ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔လိုပါတယ္” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

crd : blacker

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + 6 =