အသက္(၁၂) အ႐ြယ္ သမီးအရင္း ကို ႏွာေခါင္းပိတ္ ေမ့ေဆး ခက္ၿပီး

အသက္(၁၂) အ႐ြယ္ သမီးအရင္း ကို ႏွာေခါင္းပိတ္ ေမ့ေဆး ခက္ၿပီး

အသက္(၁၂)အ႐ြယ္ သမီးအရင္းကို ႏွာေခါင္းပိတ္ ေမ့ေဆး ခက္ၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့သူ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေန

ေခြးဇာတ္ခင္းၿပီး ထြက္ေျပးတိန္းေရွာင္ေနတဲ့ သူယုတ္မာ မုဒိန္းေကာင္

ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ပါရမီ(၂)ရပ္ မုဒိတာလမ္း တြင္ အိမ္းငွားၿပီး ေနထိုင္ေနတဲ့ ေဇာ္လင္း သည္

အသက္(၁၂)အ႐ြက္ရွိ သူ၏ သၼီးအရင္းကို ႏွာေခါင္းပိတ္ ေမ့ေဆးခက္ၿပီး

အႀကိမ္ႀကိမ္ မုဒိန္းက်င့္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အခု ကေလး မေလး ၿမိတ္ေဆး႐ုံမွာ အတိဒုကၡေရာက္ေနပါတယ္

အေဖအရင္းျဖစ္သူရဲ႕ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေစာ္ကား ယုတ္မာ မႈေတြေၾကာင့္

ကေလးမေလး ကိုယ္ဝန္ (၅)လ ေဆာင္ေနရတဲ့ အခ်ိန္ေရာက္မွ မိသားစု ဝင္ေတြ

ပတ္ဝန္းက်င္မသိေအာင္ ကိုယ္ဝန္ ကို ဖ်က္ခ်ရာ အခုၿမိတ္ေဆး႐ုံမွာ သားအိမ္းထုတ္လိုက္ရၿပီး လက္

ရွိကေလးမေလး အသဲအသန္ ျဖစ္ေန ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မုဒိန္းအမႈေတြကို အစိုးရက ထိေရာက္ စြာ အေရးမယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ အေပၚ

အခုလို ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ဘဝ လုံၿခဳံမႈကင္းေဝးလ်က္ ရွိေနပါတယ္

မုဒိန္းေကာင္ေတြကို အစိုးရအေနနဲ႔ ထိေရာက္ စြာ အေရးယူေပး ေစခ်င္ပါတယ္။

ဤမုဒိန္းေကာင္ကို ေတြ႕ရွိပါက ေက်းဇူးျပဳၿပီး သက္ဆို င္ရာကို အပ္ေပးၾကပါ

အစိုးရအေနနဲ႔ လူမ်ိဳး ဘာသာ မခြဲျခားပဲ အပစ္ရွိတဲ့ သူေတြကို

ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးေစခ်င္ပါတယ္။

ၿမိတ္ေကာင္းစိုး