ကေမာၻဒီးယား ရဲ႕ အတုယူ ဖို႔ ေကာင္းတဲ့ ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေရး နည္းလမ္း တခု

ကေမာၻဒီးယား ရဲ႕ အတုယူ ဖို႔ ေကာင္းတဲ့ ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေရး နည္းလမ္း တခု

ကေမာၻဒီးယားကို လာတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ကိုဗစ္ စစ္ခနဲ႔ Q ဝင္တဲ့အခ ေပးရ ပါမယ္။

ေလဆိပ္ကေန waiting center သို႔ ကားခ (၅ USD)၊ ကိုဗစ္ စစ္ခ (၁၀၀ USD)၊ ေန စရိတ္ (၃၀ USD တရက္စာ)၊ (စားစရိတ္ သုံးနပ္ = ၃၀ USD တရက္စာ)

Q အတူ လုပ္တဲ့ လူမွာ ပိုးမ်ား ေတြ.ခဲ့ ရင္ အတူ Q လုပ္ေနတဲ့ သူေတြ အားလုံး ၁၄ ရက္ ထပ္ Q လုပ္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး ပိုးထပ္စစ္ဖို. USD ၁၀၀ ထပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ဟိုတယ္ခ၊ အစားအေသာက္၊ ဒိုဘီ၊ သန႔္ရွင္းေရး၊ ဆရာဝန္၊ လုံၿခဳံေရးခ တရက္ ၈၄ USD ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္

ကိုယ့္ဆီမွာ ပိုးေတြ.ခဲ့ရင္ ေတာ့ ကိုဗစ္စစ္ တာ အမ်ားဆုံး ၄ ႀကိမ္ထိ USD ၁၀၀ စီနဲ႔ ေဆး႐ုံတက္ခ တရက္ USD ၂၂၅ ထပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေရာဂါပိုးေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အသုဘစရိတ္အြက္ USD ၁၅၀၀ ေပးရမွာဆိုေတာ့ … ပိုက္ဆံ တတ္ႏိုင္မွ လာေပါ့ …

ျမန္မာျပည္လည္း ႏိုင္ငံျခားသား ျပန္လက္ခံမယ္ ဆိုရင္ေတာင္ အဲ့လိုေလးေတာ့ ျဖစ္ေစခ်င္ ပါတယ္။ အခုေတာ့ ျမန္မာျပည္ထဲကို ခိုးဝင္လာတဲ့သူလည္း အခမဲ့ ကုသေပးေနရတဲ့ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။

crd : whitesone

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + 8 =