လႈိင္သာယာက ေအာင္ေျမသာယာ ဘုရားႀကီးမွာ ဇီးသီး ဗန္းေမွာက္ျခင္း

လႈိင္သာယာက ေအာင္ေျမသာယာ ဘုရားႀကီးမွာ ဇီးသီး ဗန္းေမွာက္ျခင္း

လႈိင္သာယာ(အေရွ႕ပိုင္း) ေအာင္ေျမသာယာ ဘုရားႀကီးတြင္ ဇီးသီး ဗန္းေမွာက္ျခင္း

ရန္ကုန္တိုင္း၊ လႈိင္သာယာ(အေရွပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ေျမသာယာ ဘုရားႀကီး အဆင့္ျမႇင့္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္မည့္ အုတ္ခ်ပ္ေတြပါ။ ဝယ္ယူတာ ႏွစ္လ ပဲၾကာျမင့္ေသးတဲ့ တခ်ပ္ကို ၁၃၅ က်ပ္ျဖင့္ ဝယ္ယူထားတဲ့ အုတ္ခ်ပ္မ်ားလို႔ သိရတယ္။

မိုး႐ြာေတာ့ ပုံပါအတိုင္း ျဖစ္ သြားတယ္။ အုတ္ ၆၀၀၀၀၀ မွာ ယူထားရာမွ မီးမက်က္သည့္အုတ္မ်ားပါေန၍ အုတ္မ်ား အရည္ေပ်ာ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဘယ္သူ႔မွာ တာဝန္ရွိသလဲ…..ဘုရားထက္ ႀကီးတဲ့ ဘုရားလူႀကီးေတြ ဇီးသီး ဗန္းေမွာက္တာလား(ငါ့ဗိုက္မေက်ာ္ နဲ႔ ငရဲႀကီးမည္။ ငါ့ဗိုက္မွာ ဘုရားေငြေတြ ရွိတယ္)

crd : whitesone

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + 9 =