ဘဂၤလားဒက္ရွ္ ႏိုင္ငံ တြင္ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ (၁,၀၀၀) ေက်ာ္ရွိ လာကာ ေသဆုံးမႈ အမ်ားဆုံး စာရင္းဝင္လာ

ဘဂၤလားဒက္ရွ္ ႏိုင္ငံ တြင္ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ (၁,၀၀၀) ေက်ာ္ရွိ လာကာ ေသဆုံးမႈ အမ်ားဆုံး စာရင္းဝင္လာ

ဘဂၤလားဒက္ရွ္ သည္ ကို႐ိုနာ ဗိုင္း ရပ္စ္ ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံး သူ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ကမာၻ႔ ေသဆုံး မႈ အမ်ားဆုံး အဆင့္ ၃၂ ျဖစ္ လာ ။ ေန႔စဥ္ စစ္ေဆးသူ ၁၆,၀၀၀ နီးပါး တြင္ ၂၀ ရာႏႈန္းခန႔္ မွာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိေန ရ

ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ အေယာက္ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္လာေသာ ဘဂၤလားဒက္ ရွ္ႏိုင္ငံ သည္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းႏိုင္ငံႏွင့္နယ္ေျမ ေပါင္း ၂၁၅ -ခုရွိသည့္အနက္ ေသဆုံးမႈ အမ်ားဆုံး အဆင့္ ၃၂ ျဖစ္လာသည္။ ထို႔ျပင္ ယခုမွ လြန္ခဲ့သည့္ ၇-ရက္တို႔၌ ၂၄-နာရီအတြင္း စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား၏ ၂၀ ရာႏႈန္း ဝန္းက်င္မွာ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိေန ရသည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈတြင္ ဘဂၤလားဒက္ရွ္သည္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ ၁၉ ၌ ရပ္တည္လွ်က္ရွိသည္ဟု Dhaka Tribune က ယမန္ေန႔ ေရးသားသည္ ။

ႏိုင္ငံအတြင္း ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံး မႈ ပထမ ၅၀၀ သည္ ၂ လၾကာ ကာလ အတြင္း ေသဆုံးၾကျခင္းျဖစ္ေသာ္လ ည္းး ဒုတိယ ၅၀၀ ေသဆုံးမႈ အတြက္ ရက္သတၱပတ္ ၂ပတ္ ခန႔္သာ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္ ။ ပထမဆုံး လူေသဆုံးသည္မွ လူ ၁,၀၀၀ ေျမာက္ေသဆုံးသည္အထိ ၈၅ ရက္ၾကာျမင့္ သည္။

ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အိႏၵိယသည္ ၈,၁၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ား ဆုံးျဖစ္ၿပီး ပါကစၥတန္သည္ ၂,၂၀၀ ျဖင့္ ဒုတိယ၊ ဘဂၤလားဒက္ရွ္သည္ ၁,၀၁၂ ျဖင့္ တတိယ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ၎တို႔ထက္ နည္းေၾကာင္း worldometer အရ သိရွိ ရသည္ ။

ဘဂၤလားဒက္ရွ္ႏိုင္ငံ၏ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံး မႈမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ အမ်ိဳးသားမ်ား က ပိုမ်ားၿပီး ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနသည္ ။

ဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ကူးစက္ျခင္းခံရသူ ယေန႔ထိ ၇၄,၈၆၅-ဦးရွိသည့္ အနက္ ၁.၃၅ % ေသဆုံးၿပီး၊ ျပန္လည္နလံထ ေကာင္းမြန္သူ ၂၁.၂၄ % ရွိသည္။ က်န္ ၇၇.၄၁% မွာ ေဆးဝါး ကုသမႈခံယူေနရဆဲျဖစ္ သည္ ။

လြန္ခဲ့ေသာ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ၌ ၂၄-နာရီ အတြင္း ေကာက္ယူရရွိေသာ သံသယျဖစ္ဖြယ္လူနာ စုစုေပါင္း ၁၅,၉၆၅ ကို ဓါတ္ခြဲခန္း အသီးသီးတို႔က စမ္းသပ္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ၃,၁၉၀-ဦး တြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ စြဲကပ္လွ်က္ ရွိသည္ကို အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဘဂၤလားဒက္ရွ္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈၫႊန္ၾကား မႈ ဦး စီးဌာန (DGHS) က သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

Oung Marine

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 5 =