႐ုံးပတီသီး အစိမ္း ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လို႔ အတို႔ လုပ္ၿပီး စားတတ္ရင္ ဒီပို႔ ကို ေက်ာ္မသြား ပါနဲ႔ အေရးႀကီးလို႔ပါ

႐ုံးပတီသီး အစိမ္း ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္လို႔ အတို႔ လုပ္ၿပီး စားတတ္ရင္ ဒီပို႔ ကို ေက်ာ္မသြား ပါနဲ႔ အေရးႀကီးလို႔ပါ

ကြၽန္ေတာ္ ႐ြာေရာက္ေတာ့ ႐ုံးပတီသီး စိုက္သည့္ ေတာင္သူ တစ္ဦးမွ ေျပာျပသျဖင့္ ထပ္ဆင့္ မွ်ေဝျခင္းျဖစ္ပါသည္။

႐ုံးပတီသီး ကို အစိမ္းတို႔ စားရတာ ႀကိဳက္သည္ဆိုက ႐ုံးပတီသီး ကို ဆားရည္ျဖင့္ နာရီဝက္ခန႔္ စိမ္ၿပီးမွ စားပါရန္ အႀကံေပးပါသည္။

႐ုံးပတီသီး ႀကိဳက္ ေသာ ပိုးမႊား မ်ားတြင္ ေလွးပိုးသည္ ႏွိမ္နင္းရန္ အခက္ခဲဆုံးပိုးျဖစ္၏၊ အပင္ကို ဖ်က္ဆီးေသာ ထိုပိုးသည္ အေကာင္မျမင္ရ၊ ေဆးမ်ိဳးစုံ သုံးေသာ္လည္း ထိုပိုးကို မႏိုင္။

ထို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တားျမစ္ထားေသာ အႏၵိယ မွလာသည့္ ေဆး တစ္မ်ိဳးကို သုံးၾက၏၊ ထို ေဆး ကို သုံးမွ႐ုံးပတီပင္ကို ဖ်က္ဆီးေသာ ေလွးပိုးကိုႏိုင္၏၊

အပင္သန္၏၊ အသီးလွ၏၊ သို႔ေသာ္ ထို ေဆး ၏ အာနိသင္ကား အလြန္ျပင္းထန္လွ၏၊ ေဆးသုံးစြဲသျဖင့္ ေသေသာ ပိုးေကာင္ကို ငွက္စားက ငွက္ေသ၏၊

ထိုေသေသာ ငွက္ ကို ေခြးကစားမိျပန္က ေခြးေသ ၏။ ထိုေဆးအာနိသင္ကား ပိုးေကာင္လည္းေသ၊ ပိုးေကာင္ေသစားေသာ ငွက္ လည္းေသ၊ ငွက္ ေသစားေသာ ေခြးလည္းေသသျဖင့္ သုံးဆင့္ခန႔္ အာနိသင္ျပင္းထန္၏။

ထိုကဲ့သို႔ အာနိသင္ျပင္းထန္ေသာ ေဆး ကို ႏိုင္ငံေတာ္ က တားျမစ္ထားၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ပညာေပး ေဟာေျပာမႈေတြျပဳလုပ္ပါေသာ္လည္း အရင္းမရႈံးလိုေသာ ေတာင္သူမ်ားက ေမွာင္ခိုဝင္လာလို႔ ရလွ်င္သုံးစြဲမည္သာ ျဖစ္၏။

ထိုအာနိသင္ျပင္းေသာ ေဆးကို ယေန႔ပက္ဖ်န္းၿပီး မနက္ျဖန္ ႐ုံးပတီ သီးခူးကာ ၿမိဳ႕တက္ေရာင္းသည္လည္းရွိ၏။ ထို ႐ုံးပတီသီး ကို အစိမ္း စားသုံးမိပါက ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးကို ခံရမည္ျဖစ္၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုံးပတီသီး ကို အစိမ္းႀကိဳက္ပါက နာရီဝက္ခန႔္ ဆားရည္စိမ္ စားသုံးပါရန္ ေတာင္သူဦးႀကီး တစ္ေယာက္၏ ေျပာျပခ်က္အား မွ်ေဝလိုက္ပါသည္။

Credit:readingmyanmar

naethitmyanmar

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + 6 =