ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ အားလုံး ဖုန္းအင္တာနက္ အခမဲ့ သုံးရမယ့္ အစီအစဥ္ႀကီး ေရာက္လာ ေတာ့မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ အားလုံး ဖုန္းအင္တာနက္ အခမဲ့ သုံးရမယ့္ အစီအစဥ္ႀကီး ေရာက္လာ ေတာ့မည္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ နည္းပညာကို အသုံးျပဳ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကိုယ္ပိုင္ ၿဂိဳဟ္တုကို ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ လႊတ္တင္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ားမွ တီထြင္မည့္ၿဂိဳဟ္တု ကို Hokkaido ႏွင့္ Tohoku တကၠသိုလ္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ပတ္လမ္းသို႔လႊတ္တင္မွာျဖစ္သည္။ultrasmall အမည္ရွိ ၿဂိဳလ္တု သည္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ပတ္ ၀ န္းက်င္ဆိုင္ရာေစာင့္ၾကည့္မႈအတြက္ျမႇင့္တင္ရန္အသုံးျပဳသည့္ ၿဂိဳဟ္တုျဖစ္ပါသည္။ ၿဂိဳဟ္တုသည္ေျမႀကီးေလ့လာေရး ၿဂိဳဟ္တုတစ္ခုျဖစ္ၿပီးစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားမွကာကြယ္ျခင္းႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္

းက်င္ညစ္ညမ္းမႈကိုေစာင့္ၾကည့္ျခင္းတို႔တြင္အသုံးျပဳလိမ့္မည္ဟု ေဟာ့ကိုင္းဒိုတကၠသိုလ္မွပါေမာကၡႏွင့္ တကၠသိုလ္၏ အာကာသသာသနာျပဳဌာန၏ ဒါ႐ိုက္တာယူကီဟီ႐ိုတိုဟာဟာရွီက ဂ်ပန္သတင္းစာ Nikkei သို႔ေျပာသည္။ဂိုဟ္တုဟာ အေလးခ်ိန္ ၅၀ ကီလိုဂရမ္အေလးခ်ိန္ရွိၿပီးတစ္ဖက္စီတြင္အျမင့္ဆုံး ၅၀ စင္တီမီတာ ရွိသည္ဟု သိရသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Myanmar Aerospace Engineering University မွဘြဲ႕ရေက်ာင္းသားမ်ား သည္ဂ်ပန္မွာ ေလ့လာသင္ၾကားရင္း ပူးတြဲတည္ေဆာက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္အရျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္းၿဂိဳဟ္တု ၂ ခုကိုတီထြင္ႏိုင္ မည္ျဖစည္သည္။ ၿဂိဳဟ္တု တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လႊတ္တင္ျခင္းစရိတ္အပါအ ၀ င္စုစုေပါင္းယန္း ၁.၇ ဘီလီယံ (ေဒၚလာ ၁၆ သန္း) ကိုျမန္မာအစိုးရမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့လိမ့္မည္။ဤစီမံကိန္းသည္ႏိုင္ငံ၏ကိုယ္ပိုင္ၿဂိဳဟ္တုစနစ္တည္ေဆာက္ရန္ရည္႐ြယ္သည့္ျမန္မာအစိုးရ၏အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဒုတိယ သမၼတ-၁ ဦးျမင့္ေဆြဥကၠဌအျဖစ္တာဝန္ယူထားေသာျမန္မာႏိုင္ငံပိုင္ၿဂိဳဟ္တုစနစ္တည္ေထာင္ရန္ ဦး ေဆာင္ေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

crd : panpyoelat

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − five =